Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhonho trong 05:20:47 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9327Tiêu đề: 2 câu điện xoay chiều cần mọi người giúp
Gửi bởi: nhonho trong 05:20:47 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
câu 1:mạch điện gồm đoạn AM gôm điẹn trở R nt đoạn MN chứa cuộn cảm không thuần cảm nt NB chứa tụ điện C.đặt vào 2 đầu điện áp không đổi nhưng tần số thay đổi được.khi tần số f=f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN la k1=0,6.hệ số công suất trên toàn mạch la k= 0,8.khi f=f2=100hz thì công suất trên toàn mạch cực đại.tinh f1
đáp an la 80hz :D
câu 2:cho mạch điện gồm đoạn AM chứa cuộn dây cs diện trở r nt đoạn MN chứa tu điện C nt đoan NB chứa R.biết u=U0cos100[tex]\prod{}[/tex]t(V) UMN=120V,uAM
lệch pha so với uMN la 140,uAM lêch pha so với uMB la 110,uAM lệch pha so với uAB la 90.cho R=40[tex]\sqrt{3}[/tex].hãy viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa 2 điểm NB và tính r,L,C :xTiêu đề: Trả lời: 2 câu điện xoay chiều cần mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:42:55 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
câu 1:mạch điện gồm đoạn AM gôm điẹn trở R nt đoạn MN chứa cuộn cảm không thuần cảm nt NB chứa tụ điện C.đặt vào 2 đầu điện áp không đổi nhưng tần số thay đổi được.khi tần số f=f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN la k1=0,6.hệ số công suất trên toàn mạch la k= 0,8.khi f=f2=100hz thì công suất trên toàn mạch cực đại.tinh f1
đáp an la 80hz :D
[tex]cos(\varphi_1)=0,6,cos(\varphi_2)=0,8 [/tex]
==> [tex]tan(\varphi_1)=\frac{4}{3}=\frac{ZL}{R+r}[/tex]
==> [tex]tan(\varphi_2)=\frac{3}{4}=\frac{ZC-ZL}{R+r}[/tex]
==> [tex]\frac{9}{16}=\frac{ZC-ZL}{ZL}=\frac{ZC}{ZL}-1[/tex]
==> [tex]\frac{25}{16}=\frac{1}{LC\omega_1^2} ==> \frac{1}{LC}=\frac{25}{16}.\omega_1^2[/tex]
Mặt khác [tex]f=100HZ ==> P_{max} ==> \frac{1}{LC}=\omega_2^2[/tex]
==> [tex]\frac{16}{25}.\omega_2^2=\omega_1^2 ==> f_1=\frac{4}{5}f_2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 câu điện xoay chiều cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 05:53:16 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
câu 1:mạch điện gồm đoạn AM gôm điẹn trở R nt đoạn MN chứa cuộn cảm không thuần cảm nt NB chứa tụ điện C.đặt vào 2 đầu điện áp không đổi nhưng tần số thay đổi được.khi tần số f=f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN la k1=0,6.hệ số công suất trên toàn mạch la k= 0,8.khi f=f2=100hz thì công suất trên toàn mạch cực đại.tinh f1
đáp an la 80hz :D
[tex]cos(\varphi_1)=0,6,cos(\varphi_2)=0,8 [/tex]
==> [tex]tan(\varphi_1)=\frac{4}{3}=\frac{ZL}{R+r}[/tex]
==> [tex]tan(\varphi_2)=\frac{3}{4}=\frac{ZC-ZL}{R+r}[/tex]
==> [tex]\frac{9}{16}=\frac{ZC-ZL}{ZL}=\frac{ZC}{ZL}-1[/tex]
==> [tex]\frac{25}{16}=\frac{1}{LC\omega_1^2} ==> \frac{1}{LC}=\frac{25}{16}.\omega_1^2[/tex]
Mặt khác [tex]f=100HZ ==> P_{max} ==> \frac{1}{LC}=\omega_2^2[/tex]
==> [tex]\frac{16}{25}.\omega_2^2=\omega_1^2 ==> f_1=\frac{4}{5}f_2[/tex]


thầy trieubeo ơi. bọn e toàn được học tanphi=(ZL-Zc)/R. thầy lại giải là tanphi=(ZC-ZL)/R. e ko hiểu lắm. thày giải thích cho e với. cứ học như này loạn hết công thức mất


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 câu điện xoay chiều cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 06:01:55 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
câu 1:mạch điện gồm đoạn AM gôm điẹn trở R nt đoạn MN chứa cuộn cảm không thuần cảm nt NB chứa tụ điện C.đặt vào 2 đầu điện áp không đổi nhưng tần số thay đổi được.khi tần số f=f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN la k1=0,6.hệ số công suất trên toàn mạch la k= 0,8.khi f=f2=100hz thì công suất trên toàn mạch cực đại.tinh f1
đáp an la 80hz :D
[tex]cos(\varphi_1)=0,6,cos(\varphi_2)=0,8 [/tex]
==> [tex]tan(\varphi_1)=\frac{4}{3}=\frac{ZL}{R+r}[/tex]
==> [tex]tan(\varphi_2)=\frac{3}{4}=\frac{ZC-ZL}{R+r}[/tex]
==> [tex]\frac{9}{16}=\frac{ZC-ZL}{ZL}=\frac{ZC}{ZL}-1[/tex]
==> [tex]\frac{25}{16}=\frac{1}{LC\omega_1^2} ==> \frac{1}{LC}=\frac{25}{16}.\omega_1^2[/tex]
Mặt khác [tex]f=100HZ ==> P_{max} ==> \frac{1}{LC}=\omega_2^2[/tex]
==> [tex]\frac{16}{25}.\omega_2^2=\omega_1^2 ==> f_1=\frac{4}{5}f_2[/tex]


thầy trieubeo ơi. bọn e toàn được học tanphi=(ZL-Zc)/R. thầy lại giải là tanphi=(ZC-ZL)/R. e ko hiểu lắm. thày giải thích cho e với. cứ học như này loạn hết công thức mất


thầy vào link này đi. họ cũng tính tanphi=(ZL-Zc)/R   http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/boi-duong-hoc-sinh-gioi-phan-dien-xoay-chieu-va-cac-de-thi-hsg.871107.html


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện xoay chiều cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:28:51 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
Công thức tanphi=(ZL-Zc)/R thi phi lấy giá trị đại số : phi dương u sớm pha hơn i ; phi âm u chậm pha hơn i.

Thầy Triệu sử dụng tanphi=(Zc-ZL)/R là chỉ sử dụng độ lớn . Vậy nếu giải chi tiết các em nên xét hai trường hợp : tanphi có giá trị dương va tanphi có giá trị âm !

[tex]cos(\varphi_1)=0,6,cos(\varphi_2)=0,8 [/tex]

==> [tex]tan(\varphi_1)=\frac{4}{3}=\frac{ZL}{R+r}[/tex]

Trường hợp 1 : [tex]tan(\varphi_2)=\frac{3}{4}=\frac{ZC-ZL}{R+r}[/tex]

==> [tex]\frac{9}{16}=\frac{ZC-ZL}{ZL}=\frac{ZC}{ZL}-1[/tex]

==> [tex]\frac{25}{16}=\frac{1}{LC\omega_1^2} ==> \frac{1}{LC}=\frac{25}{16}.\omega_1^2[/tex]

Mặt khác [tex]f=100HZ ==> P_{max} ==> \frac{1}{LC}=\omega_2^2[/tex]

[tex]\frac{16}{25}.\omega_2^2=\omega_1^2 ==> f_1=\frac{4}{5}f_2[/tex]

Trường hợp 2 : [tex]tan(\varphi_2)= - \frac{3}{4}=\frac{ZC-ZL}{R+r}[/tex]

==> [tex] - \frac{9}{16}=\frac{ZC-ZL}{ZL}=\frac{ZC}{ZL}-1[/tex]

==> [tex]\frac{7}{16}=\frac{1}{LC\omega_1^2} ==> \frac{1}{LC}=\frac{7}{16}.\omega_1^2[/tex]

Mặt khác [tex]f=100HZ ==> P_{max} ==> \frac{1}{LC}=\omega_2^2[/tex]

==> [tex]\frac{16}{7}.\omega_2^2=\omega_1^2 ==> f_1=\frac{4}{\sqrt{7}}f_2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện xoay chiều cần mọi người giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 06:38:53 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012

câu 2:cho mạch điện gồm đoạn AM chứa cuộn dây cs diện trở r nt đoạn MN chứa tu điện C nt đoan NB chứa R.biết u=U0cos100[tex]\prod{}[/tex]t(V) UMN=120V,uAM
lệch pha so với uMN la 140,uAM lêch pha so với uMB la 110,uAM lệch pha so với uAB la 90.cho R=40[tex]\sqrt{3}[/tex].hãy viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa 2 điểm NB và tính r,L,C :x
Do [tex] u_{AM} [/tex] lệch pha so với [tex] u_{MN} (u_C) [/tex] 140 nên [tex] u_{AM} [/tex] sẽ lệch pha so với i là 50
[tex] tan\varphi_{AM}=\frac{Z_L}{r}=1,192 \to Z_L=1,192r(*) [/tex]
[tex] u_{AM} [/tex] lệch pha so với [tex] u_{MB} [/tex] là 110 nên [tex] u_{MB} [/tex] lệch pha với i là 60
[tex] tan\varphi_{MB}=\frac{-Z_C}{R}=-\sqrt{3} \to Z_C=120 \to I=1A [/tex]
Lại có [tex] u_{AM} [/tex] lệch pha so với u 90 nên u lệch pha so với i là 40 hay u trễ pha so với i là 40
Biểu thức của [tex] i=\sqrt{2}cos(100{\pi}t + \frac{2\pi}{9}) [/tex]
Và [tex] \frac{Z_L-Z_C}{R+r}=-0,84 [/tex] (**)
Từ (*),(**) ta có [tex] r=30 \to Z_L=36 [/tex]
Giống giải tự luận quá


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện xoay chiều cần mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:10:23 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
câu 2:cho mạch điện gồm đoạn AM chứa cuộn dây cs diện trở r nt đoạn MN chứa tu điện C nt đoan NB chứa R.biết u=U0cos100[tex]\prod{}[/tex]t(V) UMN=120V,uAM
lệch pha so với uMN la 140,uAM lêch pha so với uMB la 110,uAM lệch pha so với uAB la 90.cho R=40[tex]\sqrt{3}[/tex].hãy viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa 2 điểm NB và tính r,L,C :x
thử dùng cách này xem