Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 03:44:22 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9324Tiêu đề: Vấn đề thủy phân cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 03:44:22 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
Trong chất hữu cơ, những loại chất nào thì bị thủy phân ? ----------thanks--------


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề thủy phân cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:02:13 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Trong chất hữu cơ, những loại chất nào thì bị thủy phân ? ----------thanks--------
Theo mình biết những chất bị thủy phân là có thể tác dụng với [tex] H_2O [/tex]:este,saccarozo,mantazo,tinh bột,xenlulozo,peptit. Còn thiếu thì mọi người bổ sung


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề thủy phân cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 05:41:36 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1 số loại tơ bị thủy phân như tơ nilon 6,6. Tơ có thuộc peptit không ?


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề thủy phân cần giúp
Gửi bởi: khaikull trong 08:28:19 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
1 số loại tơ bị thủy phân như tơ nilon 6,6. Tơ có thuộc peptit không ?

mk nghĩ là có bạn à. vì nó có nhóm NH và CO khi liên  kết muk NH và CO là đặc trưng của liên kết peptit