Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: audex_z8 trong 10:37:22 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9321Tiêu đề: hoa hoc
Gửi bởi: audex_z8 trong 10:37:22 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
nhờ thầy cô giúp đỡ
Một hh A gồm H2 và 1 hidrocacbon ko no ở thể khí có d1/H2=3,6; cho hh qua bột Ni nung nóng thì thu được một hh có d2/H2=4,5. X có thể là da C2H4 hoặc C4H6
Ai co cach giai nao nhanh giup minh nha


Tiêu đề: Trả lời: hoa hoc
Gửi bởi: carot trong 10:42:28 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
nhờ thầy cô giúp đỡ
Một hh A gồm H2 và 1 hidrocacbon ko no ở thể khí có d1/H2=3,6; cho hh qua bột Ni nung nóng thì thu được một hh có d2/H2=4,5. X có thể là da C2H4 hoặc C4H6
Ai co cach giai nao nhanh giup minh nhabạn post lại đề cho rõ ràng. X là gì ?


Tiêu đề: Trả lời: hoa hoc
Gửi bởi: lehieu94 trong 12:41:14 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
:nếu như bạn nói thì vế sau khi p/ứng với Ni phải là phản ứng hoàn toàn thì => số mol của Hidrocacbon p/ứng hết
Giả sử số mol trước pứng = 1
Áp dụng đlbt khối lượng ta có
m trước = m sau : 3,6 x 2 x 1 = 4,5 x 2 x Y ( với Y là số mol lúc sau)\
==> Y = 0,8 mol ==> số mol H2 pứng là 1-0,8 = 0,2 mol
TH1 : HDCB không no có 2 Lk [tex]\prod{}[/tex]
=> số mol HCCB = 0,1 mol. ==> số mol H2 ban đầu = 1 - 0,1 = 0,9 mol
=> m HDCB = 3,6x2x1 - 0,9x2=5,4 ==> M HCCB = 5,4/0,1 = 54 ==> (C4H6)
TH2: HDCB có 1 lk đôi
==> số mol HCCB = 0,2 ==> H2 ban dau = 0,8
==> m HDCB = 3,6x2x1 - 0,8 x2=5,6 ==> M HCCB = 5,6 / 0,2 = 28 ==> C2H4