Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhonho trong 04:59:34 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9318Tiêu đề: giải giúp em câu lượng tử
Gửi bởi: nhonho trong 04:59:34 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
câu 1:hạt nhân 22288Rn phóng xạ ra hạt [tex]\alpha[/tex].tỉ lệ năng lượng phản ứng tỏa ra chuyển thành động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là:
A90%
B98%
C85%
D70%


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp em câu lượng tử
Gửi bởi: onehitandrun trong 05:23:10 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
câu 1:hạt nhân 22288Rn phóng xạ ra hạt [tex]\alpha[/tex].tỉ lệ năng lượng phản ứng tỏa ra chuyển thành động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là:
A90%
B98%
C85%
D70%

Bạn ơi hạt thiếu chữ hạt nhân Rn đứng yên rồi thì phải:
Do năng lượng tỏa ra nên: [tex] K_{\alpha} + K_{x}={\Delta}E[/tex]
Bảo toàn động lượng ta có: [tex] m_{\alpha}.K_{\alpha}=m_x.K_x [/tex]
 [tex]  \to 4K_{\alpha}-218K_x=0 [/tex]
Cho [tex] {\Delta}E=10 \to K_{\alpha}=9,8 ; K_x=0,2 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp em câu lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:33:13 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
câu 1:hạt nhân 22288Rn phóng xạ ra hạt [tex]\alpha[/tex].tỉ lệ năng lượng phản ứng tỏa ra chuyển thành động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là:
A90%
B98%
C85%
D70%
Định luật BT Động lượng :  [tex]Vecto P_{Rn} = vecto P_{He} + vecto P_x[/tex]
[tex]==> Px=P_{He} ==> m_x.K_x = m_{He}.K_{He} ==> K_x = \frac{2}{109}K_{He}[/tex]
Định luật BT Năng lượng:
[tex]\Delta E = K_x + K_{He} = \frac{111}{109}K_{He}[/tex]
[tex]==> \frac{K_{He}}{\Delta E} = 98,198[/tex]%