Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: jd3t2qh36r trong 01:48:07 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9316Tiêu đề: Nhờ mọi người giải 1 bài
Gửi bởi: jd3t2qh36r trong 01:48:07 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Hai loa nhỏ coi như một nguồn điểm đặt tại A và B, AB = 7,8m, phát ra hai sóng âm đồng bộ và đẳng hướng có bước sóng 1m. Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là:
A. 2,9m     B. 3,4m      C. 0,5m      D. 1m


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải 1 bài
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:41:17 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Hai loa nhỏ coi như một nguồn điểm đặt tại A và B, AB = 7,8m, phát ra hai sóng âm đồng bộ và đẳng hướng có bước sóng 1m. Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là:
A. 2,9m     B. 3,4m      C. 0,5m      D. 1m
Điêm P không biết nằm trên đường nào thì khó đó quá?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải 1 bài
Gửi bởi: ODD trong 08:45:38 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Hai loa nhỏ coi như một nguồn điểm đặt tại A và B, AB = 7,8m, phát ra hai sóng âm đồng bộ và đẳng hướng có bước sóng 1m. Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là:
A. 2,9m     B. 3,4m      C. 0,5m      D. 1m
chẳng lẽ bài này là về giao thoa sóng âm?? @.@