Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhba trong 12:24:39 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9314Tiêu đề: điên xoay chiều?
Gửi bởi: anhba trong 12:24:39 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
mạch điện: A-(tụ c)-M-(điện trở R)-(cuộn cảm L có r)-B
biết hiệu điện thế uAN và uMB lệch pha nhau pi/2. mối liên hệ giữa R,r,L,C là
A R=C.r.L
B r= C.R.L
C L=C.R.r
D C=L.R.r
 thầy cô và mọi người giúp em bài này với ạ. em đọc trong sách có thấy áp dụng tanphiAN.tanphiMB= -1 nhưng giải không ra và không hiểu tại sao có công thức đó.mọi người giải thích luôn giúp em với ạ.cảm ơn mọi người nhiều


Tiêu đề: Trả lời: điên xoay chiều?
Gửi bởi: missyou266 trong 06:23:18 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012

[/quote] mình sửa đề chút nha!
mạch điện: A-(tụ c)--(điện trở R)-M-(cuộn cảm L có r)-B
biết hiệu điện thế uAM và uMB lệch pha nhau pi/2. mối liên hệ giữa R,r,L,C là
A R=C.r.L
B r= C.R.L
C L=C.R.r
D C=L.R.r
 hiệu điện thế uAM và uMB lệch pha nhau pi/2 nên ta có :
          phi(AM) + phi ( MB) = pi/2   ===> phi(AM)= pi/2- phi(MB) 
        ====> tan(phi(AM))=-1/tan(phi(MB))    === > tan(phi(AM)).tan(phi(MB))=-1
            ==>(Zl/r).(-Zc/R)=-1
                  (TH này phi(AM) <0VÀ  phi( MB)>0 nên   tan(phi(AM))=-1/tan(phi(MB)) )
                   còn  phi(AM) >0 VÀ  phi( MB)>0 thì  tan(phi1).tan(phi2)=1         


Tiêu đề: Trả lời: điên xoay chiều?
Gửi bởi: traugia trong 06:41:13 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
mạch điện: A-(tụ c)-M-(điện trở R)-(cuộn cảm L có r)-B
biết hiệu điện thế uAN và uMB lệch pha nhau pi/2. mối liên hệ giữa R,r,L,C là
A R=C.r.L
B r= C.R.L
C L=C.R.r
D C=L.R.r
 thầy cô và mọi người giúp em bài này với ạ. em đọc trong sách có thấy áp dụng tanphiAN.tanphiMB= -1 nhưng giải không ra và không hiểu tại sao có công thức đó.mọi người giải thích luôn giúp em với ạ.cảm ơn mọi người nhiều
Nếu đề y nguyên như trên thì không có kết quả là đúng rồi !
  Do uAN và uMB lệch pha nhau một lượng là [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] sử dụng giản đồ véc tơ ta có:
       [tex]\varphi _{MB} - \varphi _{AN} =\frac{\pi }{2}[/tex]
    <=> [tex]\varphi _{MB} = \varphi _{AN} + \frac{\pi }{2}[/tex]
    <=> tan[tex]\varphi _{MB}[/tex] = tan( [tex]\varphi _{AN} + \frac{\pi }{2}[/tex] )
    <=> tan[tex]\varphi _{MB}[/tex] = [tex]- Cot\varphi _{AN}[/tex]
    <=> tan[tex]\varphi _{MB}[/tex]tan[tex]\varphi _{AN}[/tex] = -1
    <=>  [tex]\frac{Z_{L}}{R+r}[/tex][tex]\frac{(-Z_{C})}{R}[/tex] = -1
    <=> [tex]R(R+r) = \frac{L}{C}[/tex]
 
Tiêu đề: Trả lời: điên xoay chiều?
Gửi bởi: Doomkaka trong 09:22:18 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
mạch điện: A-(tụ c)-M-(điện trở R)-(cuộn cảm L có r)-B
biết hiệu điện thế uAN và uMB lệch pha nhau pi/2. mối liên hệ giữa R,r,L,C là
A R=C.r.L
B r= C.R.L
C L=C.R.r
D C=L.R.r
 thầy cô và mọi người giúp em bài này với ạ. em đọc trong sách có thấy áp dụng tanphiAN.tanphiMB= -1 nhưng giải không ra và không hiểu tại sao có công thức đó.mọi người giải thích luôn giúp em với ạ.cảm ơn mọi người nhiều
Theo mìnj nghĩ là B .
Do AN và MB lệch pha nha pi/2 nên tan(pi/2 - [tex]\varphi AN [/tex])=tan(pi/2 - [tex]\varphi MB [/tex])
nên [tex]\frac{R}{r}=\frac{Z_{C}}{Z_{L}}[/tex]... Mình giải v có gì sai  ko nhĩ


Tiêu đề: Trả lời: điên xoay chiều?
Gửi bởi: missyou266 trong 10:55:57 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
mạch điện: A-(tụ c)-M-(điện trở R)-(cuộn cảm L có r)-B
biết hiệu điện thế uAN và uMB lệch pha nhau pi/2. mối liên hệ giữa R,r,L,C là
A R=C.r.L
B r= C.R.L
C L=C.R.r
D C=L.R.r
 thầy cô và mọi người giúp em bài này với ạ. em đọc trong sách có thấy áp dụng tanphiAN.tanphiMB= -1 nhưng giải không ra và không hiểu tại sao có công thức đó.mọi người giải thích luôn giúp em với ạ.cảm ơn mọi người nhiều
Theo mìnj nghĩ là B .
Do AN và MB lệch pha nha pi/2 nên tan(pi/2 - [tex]\varphi AN [/tex])=tan(pi/2 - [tex]\varphi MB [/tex])
nên [tex]\frac{R}{r}=\frac{Z_{C}}{Z_{L}}[/tex]... Mình giải v có gì sai  ko nhĩ
bạn nhầm rồi , bạn xem lai cai mach điện di , để làm ra kết quả thì phải sửa lai mạch , còn không sửa đề thì ra kết quả của bạn traugia .
 neu ra đáp án C minh lam nt này:
mình sửa đề chút nha!
mạch điện: A-(tụ c)--(điện trở R)-M-(cuộn cảm L có r)-B
biết hiệu điện thế uAM và uMB lệch pha nhau pi/2. mối liên hệ giữa R,r,L,C là
A R=C.r.L
B r= C.R.L
C L=C.R.r
D C=L.R.r
 hiệu điện thế uAM và uMB lệch pha nhau pi/2 nên ta có :
          phi(AM) + phi ( MB) = pi/2   ===> phi(AM)= pi/2- phi(MB) 
        ====> tan(phi(AM))=-1/tan(phi(MB))    === > tan(phi(AM)).tan(phi(MB))=-1
            ==>(Zl/r).(-Zc/R)=-1  ==> L=CrR   (đáp án C)
                  (TH này phi(AM) <0VÀ  phi( MB)>0 nên   tan(phi(AM))=-1/tan(phi(MB)) )
                   còn  phi(AM) >0 VÀ  phi( MB)>0 thì  tan(phi1).tan(phi2)=1