Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:00:19 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9311Tiêu đề: 1 câu tính số sp cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:00:19 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
C1 Đun nóng hỗn hợp gồm axit axetic và glixerol (có vài giọt H2SO4 đặc làm xúc tác) một thời gian. Số sản phẩm chứa chức este có thể thu được là
A. 4.   B. 2.   C. 3.   D. 5.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu tính số sp cần giúp
Gửi bởi: cuong1891 trong 11:25:17 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
sản phẩm có thể gồm CH3COO(C3H5(OH)2): 2 đồng phân
(CH3COO)2C3H5OH : 2 đồng phân
(CH3COO)3C3H5 : 1 đồng phân
--> có tối đa 5 este