Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: beokute trong 08:11:09 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9309Tiêu đề: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: beokute trong 08:11:09 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
bai 1:1 hop chat huu co A gom C,H,O co 50% oxi ve khoi luong.Nguoi ta cho A qua ong dung 10,4 gam CuO nung nong tnu duoc san pham chua 2 chat huu co va 8,48 gam chat ran.mat khac cho hon hop 2 chat huu co tren tac dung voi dung dich agno3 trong nh3 tao ra hon hop 2 muoi va 38,88 gam Ag.khoi luong cua A la?
bai 2:cho 3,2 gam bot Cu tac dung voi 100ml dung dich hon hop gom HNO3 0,8M va h2so4 0,2M.sau khi cac phan ung xay ra hoan toan sinh ra V lit khi NO(san pham khu duy nhat) va dung dich X.khoi luong muoi thu duoc khi co can dung dich X la?


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:38:36 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

bai 2:cho 3,2 gam bot Cu tac dung voi 100ml dung dich hon hop gom HNO3 0,8M va h2so4 0,2M.sau khi cac phan ung xay ra hoan toan sinh ra V lit khi NO(san pham khu duy nhat) va dung dich X.khoi luong muoi thu duoc khi co can dung dich X la?
Gặp dạng này cần chuẩn bị như sau:
[tex] n_{Cu}=0,05; n_{H^+}=0,12; n_{NO_3^-}=0,08 [/tex]
PT ion: [tex] 3Cu + 8H^+ +2NO_3^- \to 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O [/tex]
                   0,12      0,03              0,045
  Dễ thấy [tex] H^+ [/tex] hết Cu và [tex] NO_3^- [/tex] còn dư
[tex] n_{NO_3^-}[/tex] tạo muối =0,08-0,03=0,05
[tex] m_{muối}=m_{Cu^{2+}} + m_{NO_3^-} + m_{SO_4^{2-}} [/tex]
                     = 0,045.64 + 0,05.62 + 0,02.96


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:13:50 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
bai 1:1 hop chat huu co A gom C,H,O co 50% oxi ve khoi luong.Nguoi ta cho A qua ong dung 10,4 gam CuO nung nong tnu duoc san pham chua 2 chat huu co va 8,48 gam chat ran.mat khac cho hon hop 2 chat huu co tren tac dung voi dung dich agno3 trong nh3 tao ra hon hop 2 muoi va 38,88 gam Ag.khoi luong cua A la?

Ta có O chiếm 50% [tex] \to A:CH_3OH [/tex] (ngồi bấm cốc cốc sẽ thấy)
Khi cho A tác dung CuO tạo ra 2 chất hữu cơ đều có khả năng tác dung [tex] AgNO_3 [/tex] nên 2 chất đó là HCHO a mol và HCOOH b mol
[tex] CH_3OH + CuO \to HCHO + Cu + H_2O [/tex]
[tex] CH_3OH +2CuO \to HCOOH + 2Cu +H_2O [/tex]
Ta có [tex] n_{CuOpu}=\frac{10,4-8,48}{16}=0,12=a+2b (1) [/tex]
Lại có [tex] n_{Ag}=0,36=4a+2b [/tex] (2)
Từ (1),(2) [tex] \to a=0,08,b=0,02 \to n_{CH_3OH}=1 \to m=3,2g [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: beokute trong 10:06:35 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
đáp án bài 1 là 7,94.minh không hiểu tai sao?
bai 2:cho 3,2 gam bot Cu tac dung voi 100ml dung dich hon hop gom HNO3 0,8M va h2so4 0,2M.sau khi cac phan ung xay ra hoan toan sinh ra V lit khi NO(san pham khu duy nhat) va dung dich X.khoi luong muoi thu duoc khi co can dung dich X la?
Gặp dạng này cần chuẩn bị như sau:
[tex] n_{Cu}=0,05; n_{H^+}=0,12; n_{NO_3^-}=0,08 [/tex]
PT ion: [tex] 3Cu + 8H^+ +2NO_3^- \to 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O [/tex]
                   0,12      0,03              0,045
  Dễ thấy [tex] H^+ [/tex] hết Cu và [tex] NO_3^- [/tex] còn dư
[tex] n_{NO_3^-}[/tex] tạo muối =0,08-0,03=0,05
[tex] m_{muối}=m_{Cu^{2+}} + m_{NO_3^-} + m_{SO_4^{2-}} [/tex]
                     = 0,045.64 + 0,05.62 + 0,02.96


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:17:13 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Bài nào bạn nói rõ ra nói bài 1 mà trích dẫn bài 2 sao tớ hiểu được


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: beokute trong 10:24:17 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Bài nào bạn nói rõ ra nói bài 1 mà trích dẫn bài 2 sao tớ hiểu được
he.to nham.cai bai khoi luong muoi nitrat thu duoc dap an la 7,94.ban dau to cung tinh ra ket qua nhu ban y


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:26:51 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Pó tay luôn :D chắc lấy số gần đúng đó :))


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: beokute trong 05:38:38 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Pó tay luôn :D chắc lấy số gần đúng đó :))
hix.minh cung chang biet nua!!!!!!!!!
ban oi neu tinh khoi luong muoi=khoi luong kim loai+khoi luong no3- hay bang khoi luong cation kim loai +no3- tao muoi??/??/


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: onehitandrun trong 05:56:56 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Phải là cation kim loại chứ bạn. Kim loại là rắn mà nó đâu có tác dung được với ion muối


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: beokute trong 09:57:22 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Phải là cation kim loại chứ bạn. Kim loại là rắn mà nó đâu có tác dung được với ion muối
vay sao trong cac tai lieu tham khao lai bang tong cua kim loai +khoi luong ion NO3-??????????/
cac bai toan deu ap dung nhu the


Tiêu đề: Trả lời: 2 bai hoa kho can giup gap
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:18:51 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
Bạn ơi ở trường hợp này kim loại đâu có hết, [tex] H^+[/tex] nó hết rồi nên Cu dư nó đâu có phản ứng được với ai nữa đâu