Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 05:36:25 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9307Tiêu đề: bài tập nhận biết
Gửi bởi: phiductam trong 05:36:25 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
Cho các dung dịch : dd Ba(oh)2 ; dd Ba(no3)2 ; Nước brom ; dd NaOH ; dd HNO3 đặc ; dd KMnO4 . Số dung dịch có thể dùng để phân biệt được ngay S02 và S03 ( coi cả 2 ở thể hơi ) là :
Đáp án là 6 .


Tiêu đề: Trả lời: bài tập nhận biết
Gửi bởi: cuong1891 trong 11:47:17 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
đánh dấu khí 1, khí 2
1.dd Ba(oh)2 : (đánh dấu ống nghiếm 1 , ống nghiệm 2)
 a.cho cả 2 khí vào hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng (sao cho Ba(OH) chưa pư hết)  (khí 1 vào ống nghiệm 1 ...  )
 b.  cho hai khí vào hai dung dích sản phẩm (khí 1 vào ống nghiệm sp 2 ...  )
 c. trong ống thấy có lượng khí không đổi bay ra là thì khí cho vào là SO3,trong ống không thấy khí bay ra thì khí cho vào là SO2
(lượng cho vào phải vừa phải  ), nếu không có khí bay ra nhưng V(ra)<V(vào)
2.Ba(NO3)2 khi dẫn hai khí qua
SO2 không có kết tủa
SO3 có kết tủa
3.Nước brom
 - SO2 làm mất màu Nước brom
 -SO3 không làm mất màu Nước brom
4. dd NaOH  giống cách với Ba(OH)2
 chí sản phẩm sau bước 1 không phải là kết tủa mà là dd vì thế phải so sánh thể tích khí bay ra trong bước 2 để nhận biết
5.dd HNO3 đặc : khi cho hay khi di qua  dd HNO3 đặc
 SO2 khí bay lên
 SO3 không có khí bay lên
6.dd KMnO4
SO2 làm mất màu dd KMnO4 (từ đỏ --> không màu)
SO3 không làm mất màu dd KMnO4
các phương trình hóa học bạn tự viết hoặc kiếm trên mạng nha  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập nhận biết
Gửi bởi: katoukid_14128 trong 08:44:35 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
Đáp án 4 thì phải,,,,Rất khó  thấy rõ dc lượng khí thoát ra do SO3 SO2 tan trong H2O trong HNO3 đặc và NaOH thì khó có thể nhận biết dc ngay như yêu cầu của bài,,,,,,,,, ???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập nhận biết
Gửi bởi: L.Lawliet trong 11:34:31 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Mình cũng thấy k ổn với đề bài cũng như đáp án !!