Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votulap93 trong 02:57:55 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9303Tiêu đề: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: votulap93 trong 02:57:55 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
(http://nn1.upanh.com/b5.s28.d3/3915af05a6c955bf71436f3da695075a_45594541.123.bmp)
(http://nn7.upanh.com/b2.s29.d2/8a74064762568bfadfeae01c15abf77d_45594547.1234.bmp)
rất mong được sự giúp đỡ của các bạn và quý thầy cô!thanks


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:33:54 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
(http://nn1.upanh.com/b5.s28.d3/3915af05a6c955bf71436f3da695075a_45594541.123.bmp)


Z MB không đổi nên [tex]\frac{U_2}{U_1}=\frac{I_2}{I_1}=\frac{Z_1}{Z_2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{10}{25}=\frac{Z_1^2}{Z_2^2}=\frac{R^2+(Z_L_1-Z_C)^2}{R^2+(Z_L_2-Z_C)^2}[/tex]
với ZC=2R ,             ZL2=4ZL1=4ZL
giải PT => R=ZL
[tex]\Rightarrow cos \varphi _1=\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]

=> Đ.án A
Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:46:29 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
Bài đầu tiên có vấn đề r. [tex]cos \varphi _1=\frac{1}{\sqrt{2}}; cos \varphi _2=\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]
chắc đề này lại ghi ngược  [tex]cos \varphi _1; cos \varphi _[/tex] rồi


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 04:47:21 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
(http://nn1.upanh.com/b5.s28.d3/3915af05a6c955bf71436f3da695075a_45594541.123.bmp)
(http://nn7.upanh.com/b2.s29.d2/8a74064762568bfadfeae01c15abf77d_45594547.1234.bmp)
rất mong được sự giúp đỡ của các bạn và quý thầy cô!thanks
Coi biên độ cực đại của bụng là A
AB = 30cm => lamđa = 40cm => T = 0,8s
AC = 20/3 cm => C có biên độ là A. sin (2pi. (20/3) : 40) = (A. căn 3)/2
Để li độ của B bằng biên độ của C trong thời gian ngắn nhất có nghĩa là B đang ở vị trí (A. căn 3)/2 lên đến A và trở lại (A. căn 3)/2 nên thời gian là T/12 . 2 = T/6 = 0,8 : 6 = 2/15 s => C


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:05:29 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

(http://nn7.upanh.com/b2.s29.d2/8a74064762568bfadfeae01c15abf77d_45594547.1234.bmp)

Ta có [tex]AB=\frac{3}{4}\lambda \Rightarrow \lambda =40 cm[/tex]
[tex]\Delta \varphi _{B/C}=\frac{2\pi (AB-AC)}{\lambda }=\frac{7\pi }{6}[/tex]
vẽ đường tròn => khoảng t/gian ngắn nhất giữa 2 lần mà ly độ B = li độ C là T/4 = 1/5  s
sao mình lại ra khác bạn nhỉ @votulap93


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:16:55 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

(http://nn7.upanh.com/b2.s29.d2/8a74064762568bfadfeae01c15abf77d_45594547.1234.bmp)

Ta có [tex]AB=\frac{3}{4}\lambda \Rightarrow \lambda =40 cm[/tex]
[tex]\Delta \varphi _{B/C}=\frac{2\pi (AB-AC)}{\lambda }=\frac{7\pi }{6}[/tex]
vẽ đường tròn => khoảng t/gian ngắn nhất giữa 2 lần mà ly độ B = li độ C là T/4 = 1/5  s
sao mình lại ra khác bạn nhỉ @votulap93
+ B,C làm gì có độ lệch pha như thế, chúng đồng pha với nhau mà. (đây là sóng dừng mà em).
+ Li độ B bằng biên độ C chứ không phải li độ B bằng li độ C


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:19:54 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
hjhj. đúng rồi. em nhầm thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:44:12 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
(http://nn1.upanh.com/b5.s28.d3/3915af05a6c955bf71436f3da695075a_45594541.123.bmp)
(http://nn7.upanh.com/b2.s29.d2/8a74064762568bfadfeae01c15abf77d_45594547.1234.bmp)
rất mong được sự giúp đỡ của các bạn và quý thầy cô!thanks
Coi biên độ cực đại của bụng là A
AB = 30cm => lamđa = 40cm => T = 0,8s
AC = 20/3 cm => C có biên độ là A. sin (2pi. (20/3) : 40) = (A. căn 3)/2
Để li độ của B bằng biên độ của C trong thời gian ngắn nhất có nghĩa là B đang ở vị trí (A. căn 3)/2 lên đến A và trở lại (A. căn 3)/2 nên thời gian là T/12 . 2 = T/6 = 0,8 : 6 = 2/15 s => C
Hình như bạn bị nhằm ý này:" Thời gian giữa 2 lần mà li độ tại B bằng biên độ tại C"
1 lần li độ tại B bằng biên độ tại C là: [tex] 2.\frac{T}{12} [/tex]
2 "                                             ": [tex] 2.2.\frac{T}{12} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: votulap93 trong 09:29:09 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Bài đầu tiên có vấn đề r. [tex]cos \varphi _1=\frac{1}{\sqrt{2}}; cos \varphi _2=\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]
chắc đề này lại ghi ngược  [tex]cos \varphi _1; cos \varphi _[/tex] rồi
Hi đề này ghi ngược rồi!Đáp án là B nha bạn!
Nhưng bạn nói đề có thêm r là sai rồi:
Câu này mình giải như sau:
[tex]\frac{U_{2}}{U_{1}}=\frac{\sqrt{10}}{5}<=>\frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{\sqrt{10}}{5}<=>\frac{Z_{2}}{Z_{1}}=\frac{\sqrt{10}}{5}<=>5\left(R^{2}+\left(Z_{L1}-Z_{C} \right)^{2} \right)=2\left(R^{2}+\left(Z_{L2}-Z_{C} \right)^{2} \right)[/tex]
Đề cho:[tex]Z_{2}=4Z_{1},Z_{C}=2R[/tex]
Thay vào pt trên ta được pt:[tex]27Z_{L1}^{2}-12Z_{L1}R-15R^{2}=0[/tex]
Giai ra ta được 1 nghiệm:[tex]Z_{L1}=R =>Z_{L2}=4R[/tex]
Thay vào pt [tex]cos\varphi _{1}=\frac{R}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L1}+{Z_{C}} \right)^{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
Tương tự [tex]cos\varphi _{2}=\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]