Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 11:50:41 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9300Tiêu đề: giúp em đề thi thử ĐH
Gửi bởi: asama_an32 trong 11:50:41 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
1. Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 64cm. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm là 0,3s. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là
A. 0,6s B. 0,15s C. 0,3s D. 0,45s
2. Một mẫu radium nguyên chất [tex]Ra^{226}_{88}[/tex] có kl 1g, chu kì bán rã T1 = 1620 năm, phóng xạ [tex]\alpha[/tex] cho hạt nhân con X. Hạt nhân X vừa tạo ra lại phân rã với chu kì T2 = 3,28 ngày. Sau 1 thời gian, gnười ta thấy kl hạt nhân X ko đổi. Khối lương hạt nhân X khi đó là
A. [tex]6,46\mu g[/tex]
B. 4,64 mg
C. 6,46 mg
D. [tex]4,64 \mu g[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề thi thử ĐH
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:56:00 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
1. Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 64cm. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm là 0,3s. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là
Phang cho bài cơ nhé  :D

Coi lò xo có biên âm là 52 và biên dương là 64cm  và vị trí cân bằng là 58cm
Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm(A) đến 61cm(A/2) là T/6 -->T=1,8s
Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 55cm(-A/2) đến 58cm(VTCB) là T/12 -->t=0,15s  8-x 


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề thi thử ĐH
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:58:23 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2012
Bài hạt nhân của DVD  ^-^ http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9237.msg42950#msg42950http://