Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ntth.art182 trong 02:42:03 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9291Tiêu đề: giúp mình đề Phan Bội Châu
Gửi bởi: ntth.art182 trong 02:42:03 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
1. Đặt một điện áp [tex]u=Uo\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (U,w ko đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi [tex]R = 75\Omega[/tex] thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì tụ C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ C vẫn thấy [tex]U_NB[/tex] giảm. Biết các giá trị, r, Zl, Zc, Z (tổng trở) nguyên. Giá trị r và Zc là:
A. 21;120
B. 128;120
C. 128; 200
D. 21; 200
2. Một dây đàn hồu AB đầu A đc rung nhờ 1 dụng cụ thể thao để tạo thnàh sóng dừng trên dây, biết pt dao động tại đầu A là [tex]u_A = acos100\pit[/tex]. Quan sát sóng dừng trên sợi dây có những điểm ko phải là điểm bụng dao động với biên độ b(b khác 0) cách đều nhau và cách nhau khoảng 1m. Giá trị của b và tốc độ truyền sóng trên sới dây lần lượt là
A. [tex]a\sqrt2[/tex]; v=200m/s
B. [tex]a\sqrt3[/tex]; 300m/s
C. a; 300m/s
D. [tex]a\sqrt2[/tex]; 100m/s
thank!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình đề Phan Bội Châu
Gửi bởi: traugia trong 03:46:42 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: ở đây nè:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9269.msg43113#msg43113


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình đề Phan Bội Châu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:47:16 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
1. Đặt một điện áp [tex]u=Uo\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (U,w ko đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi [tex]R = 75\Omega[/tex] thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì tụ C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ C vẫn thấy [tex]U_NB[/tex] giảm. Biết các giá trị, r, Zl, Zc, Z (tổng trở) nguyên. Giá trị r và Zc là:
A. 21;120
B. 128;120
C. 128; 200
D. 21; 200
Vì R thay đổi để Prmax ==> [tex]R^2=r^2+(ZL-ZC)^2(1)[/tex]
[tex]==> Z=\sqrt{(R+r)^2+(ZL-ZC)^2}=\sqrt{2R^2+2Rr}[/tex]
[tex]==> Z=\sqrt{150(R+r)}=5.\sqrt{6}.\sqrt{(R+r)}[/tex]
Để Z nguyên thì [tex](R+r)=k^2.6 ==> r = k^2.6 - 75 >0 ==> k>3,5[/tex]
mặt khác r < R ==> k< 5 ==> k=4
Thế vào R+r = 96 ==> [tex]r=21\Omega.[/tex]
Mặt khác khi mắc C' thì Uc giàm ==> [tex]ZC=\frac{ZL^2+(R+r)^2}{ZL} ==> ZL-ZC = -\frac{9216}{ZL}[/tex]
[tex](1) ==> 5184=\frac{9216^2}{ZL^2} ==> ZL=128 ==> ZC=200[/tex]
(cuối cùng gặp mấy bài này mà là trắc nghiệm thì lấy ĐA thế vào cho nhanh, đừng có tính mà lâu lắc)