Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kid123 trong 11:20:34 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9287Tiêu đề: Thắc mắc về quá trình oxh-khử của một phản ứng
Gửi bởi: kid123 trong 11:20:34 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Thầy cô và các bạn chỉ giúp mình quá trình oxh-khử của phản ứng này với
KClOx + HCl [tex]\rightarrow[/tex] KCl + Cl2 + H2O


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về quá trình oxh-khử của một phản ứng
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:46:05 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Thầy cô và các bạn chỉ giúp mình quá trình oxh-khử của phản ứng này với
KClOx + HCl [tex]\rightarrow[/tex] KCl + Cl2 + H2O

Quá trình khử[tex]:Cl^{2x-1} +2xe  \to Cl^-[/tex]
 Quá trình Oxi hóa [tex] : 2Cl^- -2e \to Cl_2^0 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về quá trình oxh-khử của một phản ứng
Gửi bởi: cuong1891 trong 12:35:41 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
Quá trình khử          2Cl+2x-1 +2(2x-1)e --> (2x-1)Cl2
 Quá trình Oxi hóa   2Cl-2 --> Cl2 + 2e