Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaoho trong 10:12:32 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9285Tiêu đề: bài toán truyền tải điện cần giúp
Gửi bởi: thaoho trong 10:12:32 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
em có một bài toán về truyền tải điện năng cần các bác giả giúp nhé
Bài toán:
Một trạm phát điện truyền đi xa, ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng 15% điện áp nơi tiêu thụ. Giả sử công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi, điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Để giảm công suất hao phí trên dây 100 lần cần tăng điện áp của nguồn lên:
A. 7,8 lần               B. 10 lần                    C. 100 lần                      D. 8,7 lần


Tiêu đề: Trả lời: bài toán truyền tải điện cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 11:42:41 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
  Do dòng điện luôn cùng pha với điện áp và công suất tiêu thụ là không đổi nên:
    Ban đầu:[tex]U_{1} = \Delta U_{1} + U_{t1}[/tex]    và   [tex] P_{1} = \Delta P_{1} + P_{t}[/tex]
    Sau khi tăng điện áp: [tex]U_{2} = \Delta U_{2} + U_{t2}[/tex]    và   [tex] P_{2} = \Delta P_{2} + P_{t}[/tex] 
    Mà: [tex]\Delta P_{1} = 100\Delta P_{2} <=> I_{1}^{2}R = 100I_{2}^{2}R <=> I_{1} = 10I_{2}[/tex] (1)
          [tex]\Delta U_{1} = 0,15U_{t1} = \frac{15}{115}U_{1}[/tex] (2)
Công suất tiêu thụ không đổi : [tex]P_{1} - \Delta P_{1} = P_{2} - \Delta P_{2}[/tex]
            <=> [tex]U_{1}I_{1} - \Delta U_{1} I_{1} = U_{2}I_{2} - \frac{1}{100}\Delta U_{1} I_{1}[/tex] (3)
  Thay (1), (2) vào (3) ta được: [tex]\frac{U_{2}}{U_{1}} = \frac{20030}{2300}\approx 8,7[/tex]