Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: habk2010 trong 01:52:46 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9282Tiêu đề: cần giúp đỡ một bài sóng cơ khó
Gửi bởi: habk2010 trong 01:52:46 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Nguồn O phát sóng cơ dao động điều hòa với biên độ bằng 3 cm và tần số bằng 2Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1m/s. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qa vị trí biên dương. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 2,5 m tại thời điểm t = 2s là
    A. 3cm               B. 1,5                    C. 1,5 căn 2            D. 0
Em làm ra là A còn đáp án lại là D mong các thầy cô   giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp đỡ một bài sóng cơ khó
Gửi bởi: haitayhaibua trong 02:06:36 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Nguồn O phát sóng cơ dao động điều hòa với biên độ bằng 3 cm và tần số bằng 2Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1m/s. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qa vị trí biên dương. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 2,5 m tại thời điểm t = 2s là
    A. 3cm               B. 1,5                    C. 1,5 căn 2            D. 0
Em làm ra là A còn đáp án lại là D mong các thầy cô   giúp đỡ

độ lệch pha của O và M là [tex]\denlta\phi=\frac{2\pi fd}{v}=10 \pi [/tex]
suy ra O và M cùng pha
thời điểm t=2s thì nó trở về đúng vị trí ban đầu ở biên dương
===> M cũng ở biên dương . li độ M =O
chọn D


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp đỡ một bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:57:49 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Nguồn O phát sóng cơ dao động điều hòa với biên độ bằng 3 cm và tần số bằng 2Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1m/s. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qa vị trí biên dương. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 2,5 m tại thời điểm t = 2s là
    A. 3cm               B. 1,5                    C. 1,5 căn 2            D. 0
Em làm ra là A còn đáp án lại là D mong các thầy cô   giúp đỡ

độ lệch pha của O và M là [tex]\denlta\phi=\frac{2\pi fd}{v}=10 \pi [/tex]
suy ra O và M cùng pha
thời điểm t=2s thì nó trở về đúng vị trí ban đầu ở biên dương
===> M cũng ở biên dương . li độ M =O
chọn D
bạn chọn đúng ĐA nhưng cách hiểu hiện tượng bị sai rồi.
+ 2s sóng truyền 2m ==> chưa đến M tức M vẫn nằm yên ==> biên độ hay li độ đều bằng 0


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp đỡ một bài sóng cơ khó
Gửi bởi: haitayhaibua trong 08:14:48 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Nguồn O phát sóng cơ dao động điều hòa với biên độ bằng 3 cm và tần số bằng 2Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1m/s. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qa vị trí biên dương. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 2,5 m tại thời điểm t = 2s là
    A. 3cm               B. 1,5                    C. 1,5 căn 2            D. 0
Em làm ra là A còn đáp án lại là D mong các thầy cô   giúp đỡ

độ lệch pha của O và M là [tex]\denlta\phi=\frac{2\pi fd}{v}=10 \pi [/tex]
suy ra O và M cùng pha
thời điểm t=2s thì nó trở về đúng vị trí ban đầu ở biên dương
===> M cũng ở biên dương . li độ M =O
chọn D
bạn chọn đúng ĐA nhưng cách hiểu hiện tượng bị sai rồi.
+ 2s sóng truyền 2m ==> chưa đến M tức M vẫn nằm yên ==> biên độ hay li độ đều bằng 0

Cảm ơn thầy ạ. Con cũng mới đọc lại trog diễn đàn có một bài giống thế này ạ. hôm trước cô giáo con cũng chữa lại rồi ạ  :D