Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: __Sunny__ trong 09:50:56 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9277Tiêu đề: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: __Sunny__ trong 09:50:56 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
21, Một chất điểm dao động tắt dần quanh vị trí O. Cứ sau một chu kì năng lượng dao động giảm đi 10% so với đầu chu kì, biên độ dao động giảm bao nhiêu % so với đầu chu kì?

22, Cho đoạn mạch RLC cuộn dây thuần cảm. Biết R = 200[tex]\Omega ,[/tex] đặt điện áp xoay chiều u=[tex]200\sqrt{2}cos2\pi ft[/tex](V) vào hai đầu mạch và thay đổi tần số f để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất này là?

23, Trong một mạch LC, khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện giảm từ cực đại về 0 là [tex]3.10^{-6}[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích của một bản tụ giảm từ cực đại [tex]q_{o}[/tex] đến [tex]\frac{q_{o}}{2}[/tex] là?

24, Cho đoạn mạch AMNB nối tiếp, AM chứa cuộn dây thuần cảm có [tex]Z_{L}=50\sqrt{3}\Omega ,[/tex] Đoạn MN chứa điện trở, R=50 [tex]\Omega ,[/tex]và đoạn NB chứa tụ điện có [tex]Z_{C}=\frac{50}{\sqrt{3}}\Omega .[/tex]Vào một thời điểm điện áp của đoạn AN là  V thì điện áp của đoạn NB là 60V. Điện áp cực đại hai đầu mạch AB là?

25, Tại 2 điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp là [tex]u_{a}=4cos(10\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex](cm,s) và [tex]u_{b}=2cos(10\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex]. Biên độ sóng tại trung điểm của AB là?


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:55:34 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
22, Cho đoạn mạch RLC cuộn dây thuần cảm. Biết R = 200[tex]\Omega ,[/tex] đặt điện áp xoay chiều u=[tex]200\sqrt{2}cos2\pi ft[/tex](V) vào hai đầu mạch và thay đổi tần số f để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất này là?

23, Trong một mạch LC, khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện giảm từ cực đại về 0 là [tex]3.10^{-6}[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích của một bản tụ giảm từ cực đại [tex]q_{o}[/tex] đến [tex]\frac{q_{o}}{2}[/tex] là?

22.f thay đổi để P max thì CH điện -->Pmax=[tex]\frac{U^{2}}{R}[/tex]=200W

23.Khoảng time  min để Wd giảm từ max-->0 là T/4 -->T=1,2.10-5
Khoảng time min để q từ Qmax đến Qo/2 là T/6 -->t=2.10-6 s  8-x 8-x kè kèTiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: khaikull trong 09:59:24 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
21, Một chất điểm dao động tắt dần quanh vị trí O. Cứ sau một chu kì năng lượng dao động giảm đi 10% so với đầu chu kì, biên độ dao động giảm bao nhiêu % so với đầu chu kì?

22, Cho đoạn mạch RLC cuộn dây thuần cảm. Biết R = 200[tex]\Omega ,[/tex] đặt điện áp xoay chiều u=[tex]200\sqrt{2}cos2\pi ft[/tex](V) vào hai đầu mạch và thay đổi tần số f để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất này là?

23, Trong một mạch LC, khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện giảm từ cực đại về 0 là [tex]3.10^{-6}[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích của một bản tụ giảm từ cực đại [tex]q_{o}[/tex] đến [tex]\frac{q_{o}}{2}[/tex] là?

24, Cho đoạn mạch AMNB nối tiếp, AM chứa cuộn dây thuần cảm có [tex]Z_{L}=50\sqrt{3}\Omega ,[/tex] Đoạn MN chứa điện trở, R=50 [tex]\Omega ,[/tex]và đoạn NB chứa tụ điện có [tex]Z_{C}=\frac{50}{\sqrt{3}}\Omega .[/tex]Vào một thời điểm điện áp của đoạn AN là  V thì điện áp của đoạn NB là 60V. Điện áp cực đại hai đầu mạch AB là?

25, Tại 2 điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp là [tex]u_{a}=4cos(10\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex](cm,s) và [tex]u_{b}=2cos(10\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex]. Biên độ sóng tại trung điểm của AB là?


 câu 23: theo mình thì thời gian Wc giảm từ max về 0 là T/4. nên T=12. 10^-6
            muk giảm từ qo xuống qo/2 là t=T/6=2.10^-6. theo mk là thế ko pit đúng ko. hì


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: __Sunny__ trong 10:02:22 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Đáp án (Cái này mình có nhưng không biết là tại sao lại thế):
21, 5,13%
22, 242W
23, 10^-6s
24, 50căn7
25, 2 căn 6


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:04:22 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


25, Tại 2 điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp là [tex]u_{a}=4cos(10\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex](cm,s) và [tex]u_{b}=2cos(10\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex]. Biên độ sóng tại trung điểm của AB là?

tính độ lệch pha giữa 2 nguồn ,Dùng công thức tổng hợp dao động A 2= A12 +A22 +2A1A2cos[tex]\varphi[/tex]

Dùng Máy tính bấm kè kè chuyển về dạng số phức tổng hợp phát ra biên độ ngay 2[tex]\sqrt{7}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:19 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
21, Một chất điểm dao động tắt dần quanh vị trí O. Cứ sau một chu kì năng lượng dao động giảm đi 10% so với đầu chu kì, biên độ dao động giảm bao nhiêu % so với đầu chu kì?
Năng lượng giảm 10% ==> W'=90%W
==> [tex]A'^2=0,9.A^2[/tex] ==> A'=0,9487A ==> A' giảm [(1-0,9487).100]%=5,13%


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:17:52 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
21, Một chất điểm dao động tắt dần quanh vị trí O. Cứ sau một chu kì năng lượng dao động giảm đi 10% so với đầu chu kì, biên độ dao động giảm bao nhiêu % so với đầu chu kì?

Ta có W giảm 10% ,[tex]\frac{W-W'}{W}[/tex]=0,1
=>1-W'/W=0,1 ===>W'/W=0.9
Mà[tex]\frac{W'}{W}[/tex]=[tex](\frac{A'}{A})^{2}[/tex]
 ===>A'/A=0.9486 ---> biên độ dao động giảm =(1-0,09486)*100=5,136%


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:18:50 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Đáp án (Cái này mình có nhưng không biết là tại sao lại thế):
21, 5,13%
22, 242W
23, 10^-6s
24, 50căn7
25, 2 căn 6

em có thể hỏi thầy giáo giải làm sao?? mà đáp án mấy bài kia toàn sai không vậy.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: missyou266 trong 10:21:41 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


24, Cho đoạn mạch AMNB nối tiếp, AM chứa cuộn dây thuần cảm có [tex]Z_{L}=50\sqrt{3}\Omega ,[/tex] Đoạn MN chứa điện trở, R=50 [tex]\Omega ,[/tex]và đoạn NB chứa tụ điện có [tex]Z_{C}=\frac{50}{\sqrt{3}}\Omega .[/tex]Vào một thời điểm điện áp của đoạn AN là  V thì điện áp của đoạn NB là 60V. Điện áp cực đại hai đầu mạch AB là?câu 24 xem link nay nhe!
( http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9236.msg43017#msg43017)


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: __Sunny__ trong 10:23:03 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
em có thể hỏi thầy giáo giải làm sao?? mà đáp án mấy bài kia toàn sai không vậy.

Dạ vầng!


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:45:28 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Đã bảo đáp án "lậu" rồi mà cứ cố cái, cái bài lượng tử hôm trước ra đa gì đó đã nghi nghi rồi check mấy lần mà vẫn ra 2eV ,kè kè. Lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa đôi khi ta có hơi ẩu 1 tí  8-x 8-x .Hôm qua đang on mất điện nên ko "cãi lý" với mi được  :D