Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 09:35:45 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9275Tiêu đề: 1 bài về chiết suất cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 09:35:45 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
chiết suất tỉ đối của kim cương đối với nước là 1,814; chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng màu lục là 1,335. tốc độ của ánh sáng màu lục trong kim cương là:(m/s)
A. 1,2388.[tex]10^{8}[/tex]
B. 1,8573.[tex]10^{8}[/tex]
C. 2,7647.[tex]10^{8}[/tex]
D. 2,5472.[tex]10^{8}[/tex]
mong thầy cô và các bạn giải giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về chiết suất cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:42 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
chiết suất tỉ đối của kim cương đối với nước là 1,814; chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng màu lục là 1,335. tốc độ của ánh sáng màu lục trong kim cương là:(m/s)
A. 1,2388.[tex]10^{8}[/tex]
B. 1,8573.[tex]10^{8}[/tex]
C. 2,7647.[tex]10^{8}[/tex]
D. 2,5472.[tex]10^{8}[/tex]
mong thầy cô và các bạn giải giúp em!

[tex]n_{nc}=1,335[/tex]
[tex]\frac{n_{kc}}{n_{nc}}=1,814[/tex]
==> [tex]n_{kc}=2,42169[/tex]
==> [tex]v=c/n_{kc}=1,2388.10^8(m/s)[/tex]