Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 05:14:14 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9268Tiêu đề: giúp em bài sóng điện từ thầy ơi
Gửi bởi: khaikull trong 05:14:14 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
điện tích q có pt q=Qocos(omegat-pi/2). như vậy:
A. tại thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện có độ lớn cực đại và ngược chiều nhau
B. tại thời điểm T/2 và T, dòng điện có độ lớn cực dại và ngc chiều nhau
em nghĩ là đáp án A đúng thế muk đáp án của nó lại là B. mọi ng giải thích hộ e với

alo alo thầy trieubeo


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ thầy ơi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:48:27 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
điện tích q có pt q=Qocos(omegat-pi/2). như vậy:
A. tại thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện có độ lớn cực đại và ngược chiều nhau
B. tại thời điểm T/2 và T, dòng điện có độ lớn cực dại và ngc chiều nhau
em nghĩ là đáp án A đúng thế muk đáp án của nó lại là B. mọi ng giải thích hộ e với

alo alo thầy trieubeo
trong mạch dao động i nhanh pha hơn q 1 góc pi/2
t=0 ==> q=0, đang tăng ==> i=I_0>0.

t=T/2 ==> q=0, đang giảm ==> i = -I0 < 0 (chiều âm)
t=T ==> q=0, đang tăng ==> i=I0>0 (chiều dương)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ thầy ơi
Gửi bởi: ankenz trong 05:53:28 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
điện tích q có pt q=Qocos(omegat-pi/2). như vậy:
A. tại thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện có độ lớn cực đại và ngược chiều nhau
B. tại thời điểm T/2 và T, dòng điện có độ lớn cực dại và ngc chiều nhau
em nghĩ là đáp án A đúng thế muk đáp án của nó lại là B. mọi ng giải thích hộ e với

alo alo thầy trieubeo
I và Q như v và x trong GĐĐH
tại t=0~~> q = 0 và đang giảm, lúc này I max
vậy sau T/2 hay T thì I max và ngược chiều nhau


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ thầy ơi
Gửi bởi: khaikull trong 08:40:30 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
điện tích q có pt q=Qocos(omegat-pi/2). như vậy:
A. tại thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện có độ lớn cực đại và ngược chiều nhau
B. tại thời điểm T/2 và T, dòng điện có độ lớn cực dại và ngc chiều nhau
em nghĩ là đáp án A đúng thế muk đáp án của nó lại là B. mọi ng giải thích hộ e với

alo alo thầy trieubeo
trong mạch dao động i nhanh pha hơn q 1 góc pi/2
t=0 ==> q=0, đang tăng ==> i=I_0>0.

t=T/2 ==> q=0, đang giảm ==> i = -I0 < 0 (chiều âm)
t=T ==> q=0, đang tăng ==> i=I0>0 (chiều dương)


ui thanks thầy. e quên mất là Io trong điện từ giống V trong dao động điều hòa. thì I phải max ở vtcb. thanks thầy và bạn nhiu. chết thật. học nhiều mà quên cả mấy cái đơn giản này