Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 04:47:20 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9265Tiêu đề: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 04:47:20 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kỳ đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:
A. ¼     B. 2     C. ½     D. 1   

Câu 2: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay ới tốc độ bào sau đây?
A. 1000vòng/min     B. 900vòng/min    C. 3000vòng/min    D.1500vòng/min

Câu 3: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60 độ. Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45; nt=1,65. Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm ánh sáng ló ra khỏi tấm nhựa là:
A. 1,81cm    B. 2,81 cm     C. 2,18cm     D. 0,64cm

Mấy thầy và mấy bạn giúp với   


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: onehitandrun trong 05:11:37 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kỳ đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:
A. ¼     B. 2     C. ½     D. 1   

  
Khi đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở 2 đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng [tex]110\sqrt{2} [/tex] nên:
Trong 1T có 4 lần đèn sáng,và mỗi lần đèn sáng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thời gian đó là thời [tex] \frac{T}{8} [/tex] nhưng có 4 lần như vậy nên: [tex]t_s=4.\frac{T}{8} [/tex]
Thời gian đèn tối là thời gian điện áp nhỏ hơn hoặc bằng [tex] 110\sqrt{2} [/tex] cũng có 4 đoạn nên:[tex]t_t=4.\frac{T}{8} [/tex]
[tex] \frac{t_s}{t_t}=1 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 05:16:37 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mình nghĩ 220V chỉ là U hiệu dụng. Umax=220can2 V. Bạn giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: khaikull trong 05:27:44 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mình nghĩ 220V chỉ là U hiệu dụng. Umax=220can2 V. Bạn giúp mình với.
bạn nghĩ j thế. U của mạch  điện thì phải là cực đại chứ. hì. nó muk lớn hơn để cháy dây à


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:30:09 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kỳ đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:
A. ¼     B. 2     C. ½     D. 1   
Dùng vòng tròn lượng giác ta xác định được:[tex]cos\varphi =\frac{110\sqrt{2}}{220\sqrt{2}}=0,5\rightarrow \varphi =\frac{\pi }{3}rad[/tex]
Thời gian đèn sáng là:[tex]t_{s}=\frac{4.\varphi }{\omega }=\frac{\frac{4.\pi }{3}}{2\pi .50}=\frac{4}{300}s\Rightarrow t_{t}=T-t_{s}=\frac{1}{50}-\frac{4}{300}=\frac{2}{300}s\Rightarrow \frac{t_{t}}{t_{s}}=\frac{1}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: khaikull trong 05:38:34 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mình nghĩ 220V chỉ là U hiệu dụng. Umax=220can2 V. Bạn giúp mình với.

chắc hình như là U=220 còn Uo=220 căn2


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: ankenz trong 05:39:55 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


Câu 2: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay ới tốc độ bào sau đây?
A. 1000vòng/min     B. 900vòng/min    C. 3000vòng/min    D.1500vòng/minMấy thầy và mấy bạn giúp với   
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7148 xem đây bạn


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: khaikull trong 05:44:33 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kỳ đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:
A. ¼     B. 2     C. ½     D. 1   
Dùng vòng tròn lượng giác ta xác định được:[tex]cos\varphi =\frac{110\sqrt{2}}{220\sqrt{2}}=0,5\rightarrow \varphi =\frac{\pi }{3}rad[/tex]
Thời gian đèn sáng là:[tex]t_{s}=\frac{4.\varphi }{\omega }=\frac{\frac{4.\pi }{3}}{2\pi .50}=\frac{4}{300}s\Rightarrow t_{t}=T-t_{s}=\frac{1}{50}-\frac{4}{300}=\frac{2}{300}s\Rightarrow \frac{t_{t}}{t_{s}}=\frac{1}{2}[/tex]


nhưng muk thầy ơi em thấy đề bài cho thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 chu kỳ là 2 lần thôi mà. vậy đáp án phải là 2 chứ vì ts=1/150. tt=1/75. vậy tt/ts=2


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:50:26 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60 độ. Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45; nt=1,65. Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm ánh sáng ló ra khỏi tấm nhựa là:
A. 1,81cm    B. 2,81 cm     C. 2,18cm     D. 0,64cm
Ta có [tex]sinr_{d}=\frac{n_{1}}{n_{d}}.sini=\frac{1}{1,45}.sin60^{0}; sinr_{t}=\frac{n_{1}}{n_{t}}.sini=\frac{1}{1,65}sin60^{0}[/tex]
Ta có thể xác định được độ rộng qua phổ liên tục là:[tex]x=HD-HT=IH(tanr_{d}-tanr_{t})\approx 1,81cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: havang1895 trong 05:56:27 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


Câu 3: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60 độ. Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45; nt=1,65. Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm ánh sáng ló ra khỏi tấm nhựa là:
A. 1,81cm    B. 2,81 cm     C. 2,18cm     D. 0,64cm

Mấy thầy và mấy bạn giúp với   

Tớ hướng dẫn cậu cách làm nhé.

tia ló ra khỏi bmss luôn song song với tia tới (vẽ hình ra là thấy liền)
tính rđ, rt
tanrđ = x/e --> x, tanrt = y/e --> y
bề rộng dải màu trên bản mặt ss: a = y - x
bề rộng chùm ló: d = a.cos(30)
Cậu tự tính nhé

Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:58:43 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kỳ đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:
A. ¼     B. 2     C. ½     D. 1   
Dùng vòng tròn lượng giác ta xác định được:[tex]cos\varphi =\frac{110\sqrt{2}}{220\sqrt{2}}=0,5\rightarrow \varphi =\frac{\pi }{3}rad[/tex]
Thời gian đèn sáng là:[tex]t_{s}=\frac{4.\varphi }{\omega }=\frac{\frac{4.\pi }{3}}{2\pi .50}=\frac{4}{300}s\Rightarrow t_{t}=T-t_{s}=\frac{1}{50}-\frac{4}{300}=\frac{2}{300}s\Rightarrow \frac{t_{t}}{t_{s}}=\frac{1}{2}[/tex]


nhưng muk thầy ơi em thấy đề bài cho thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 chu kỳ là 2 lần thôi mà. vậy đáp án phải là 2 chứ vì ts=1/150. tt=1/75. vậy tt/ts=2
Số 4 trong biểu thức không phải là số lần sáng. Em xem trên hình vẽ mình đính kèm nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: onehitandrun trong 06:02:41 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110can2 V. Biết rằng trong một chu kỳ đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:
A. ¼     B. 2     C. ½     D. 1   Mấy thầy và mấy bạn giúp với   
Khi đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở 2 đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng [tex]110\sqrt{2} [/tex] nên:
Trong 1T có 4 lần đèn sáng,và mỗi lần đèn sáng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thời gian đó là thời [tex] \frac{T}{6} [/tex] nhưng có 4 lần như vậy nên: [tex]t_s=4.\frac{T}{6} [/tex]
Thời gian đèn tối là thời gian điện áp nhỏ hơn hoặc bằng [tex] 110\sqrt{2} [/tex] cũng có 4 đoạn nên:[tex]t_t=4.\frac{T}{12} [/tex]
[tex] \frac{t_t}{t_s}=\frac{1}{2} [/tex]
Sr nhằm @@.Chả hiểu sao mấy bữa nay bị gì mà toàn sai cơ bản


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: havang1895 trong 06:19:42 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


Câu 3: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60 độ. Chiết suất của nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45; nt=1,65. Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm ánh sáng ló ra khỏi tấm nhựa là:
A. 1,81cm    B. 2,81 cm     C. 2,18cm     D. 0,64cm

Mấy thầy và mấy bạn giúp với  

Tớ hướng dẫn cậu cách làm nhé.

tia ló ra khỏi bmss luôn song song với tia tới (vẽ hình ra là thấy liền)
tính rđ, rt
tanrđ = x/e --> x = 7,4466, tanrt = y/e --> y = 6,166
bề rộng dải màu trên bản mặt ss: a = y - x
bề rộng chùm ló: d = a.sin(30) = 0,64
Cậu tự tính nhéTiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: pham thuy tu trong 05:05:39 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
bạn nghĩ j thế. U của mạch  điện thì phải là cực đại chứ. hì. nó muk lớn hơn để cháy dây à
 
nếu nói dòng điện : điện áp xoay chiều 220V – 50Hz đó là giá trị hiệu dụng ( quy ước ) bạn về xem lại kiến thức cơ bản nhé. ĐA là 1/2


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử ĐHSP Hà Nội, giúp tơ với
Gửi bởi: khaikull trong 08:41:17 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
 Biết rằng trong một chu kỳ đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần.
Số 4 trong biểu thức không phải là số lần sáng. Em xem trên hình vẽ mình đính kèm nhé!
[/quote]

nhưng mà thầy ơi số 4 đó là ở đâu ra ạ. e cũng xem hình đó nhiu ùi. e bit là bình thường 1 chu kỳ thì sẽ có 4 lần đèn sáng. nhưng đề bài trên thì chỉ cho có 2 lần thui muk
bt thì là  [tex]\Delta t=\frac{4.\Delta \varphi }{\omega }[/tex]
nhưng đề bài cho mỗi chu kỳ chỉ có 2 lần sáng thì phải là [tex]\Delta t=\frac{2.\Delta \varphi }{\omega }[/tex]
chứ ạ. thầy hiệp sĩ cho em thêm ý kiến với. hình đó bọn e cũng dc hc nhiu ùi