Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pvancolen trong 04:19:23 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9261Tiêu đề: dòng điện xoay chiều ( dhsp lan 7 )
Gửi bởi: pvancolen trong 04:19:23 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
một mạch điện xoay chiều gồm R=30 om ,mắc nối tiếp với cuộn dây .đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u=60can(6)cos(100pit) dòng điện trong machij lệch pha pi/6 so với u và lệch pha pi/3 so voi ud ,điện trở hoạt động của cuộn dây là
 d/a:15ôm


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều ( dhsp lan 7 )
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:26:51 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Đọc nội dung đề bài, tôi hiểu là hình như bạn đang ra đề kiểm tra năng lực của mọi người?


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều ( dhsp lan 7 )
Gửi bởi: linh1594 trong 04:31:37 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
một mạch điện xoay chiều gồm R=30 om ,mắc nối tiếp với cuộn dây .đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u=60can(6)cos(100pit) dòng điện trong machij lệch pha pi/6 so với u và lệch pha pi/3 so voi ud ,điện trở hoạt động của cuộn dây là
 d/a:15ôm
[tex]\varphi _{u}-\varphi _{i}= \frac{\Pi }{6}[/tex]
[tex]\Rightarrow \tan \varphi =\frac{Z_{L}}{R+r}\Rightarrow R+r=\sqrt{3}Z_{L}[/tex]   (*)
    [tex]\varphi _{ud}-\varphi _{i}=\frac{\Pi }{3} \Rightarrow \tan \frac{\Pi }{3}=\frac{Z_{L}}{r} \Rightarrow Z_{L}=\sqrt{3}r[/tex]
sau đó thay vào (*) là ra kết quả


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều ( dhsp lan 7 )
Gửi bởi: onehitandrun trong 05:16:32 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
hehe câu này bạn cho bọn tớ thêm bài tâp để làm hay cậu muốn bọn tớ giải hộ cậu thì cậu phải ghi rõ ra chứ