Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 04:14:32 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9260Tiêu đề: giúp em bài sóng
Gửi bởi: khaikull trong 04:14:32 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
hai nguồn kết hợp cùng pha cách nhau 38cm.trên đường nối hai nguồn người ta quan sát được 7 điểm dao động với biên độ cực đại( không kể hai nguồn). v=60cm/s. tần số dao động có thể của nguồn là:  A.5   B.6(Đá)  C.7   D.8


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:41:33 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
hai nguồn kết hợp cùng pha cách nhau 38cm.trên đường nối hai nguồn người ta quan sát được 7 điểm dao động với biên độ cực đại( không kể hai nguồn). v=60cm/s. tần số dao động có thể của nguồn là:  A.5   B.6(Đá)  C.7   D.8
(Thử ĐA thấy f=5 , f=6 đều thỏa cho 7 cực đại )

gọi A,B là 2 nguồn, M,N là cực đại số 1 và số 7
[tex]==> MN=6\lambda/2[/tex]
Do giả thiết M,N không phải là nguồn ==> MN<AB ==> [tex]\lambda < 12,6 ==> f > 4,76[/tex]
Mặt khác ta nhận thấy [tex]6\lambda/2+\lambda > 38 ==> \lambda > 9.5 ==> f < 6,...[/tex]
==> f=5,f=6