Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linh1594 trong 04:03:36 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9259Tiêu đề: BT trong đề thi thử mong thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: linh1594 trong 04:03:36 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Bài 1 trong TN giao thoa Y-âng về giao thoa ánh sáng,các khe đc chiếu bằng ánh sáng màu lam S có bước sóng[tex]\lambda =0,5\mu m[/tex].cho biết a=0,02mm,D=2,5m.khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng P chứa hai khe là d=0,6m.Hỏi phải dịch chuyển nguồn S theo phương song song với mặt phẳng P một đoạn nhỏ nhất là bao nhiêu êể vân sáng trung tâm trở thành vân tối. A/14mm        B/[tex]10^{-3}[/tex]mm       C/7,5mm       D/[tex]0,25.10^{-3}mm[/tex]
BÀI2/đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm,điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp nhau,điểm M nối giữa cuộn dây và R,diểm MM nối gữa R và C.Điện áp xoay chiều dặt vào hai đầu đoạn mạch là u=[tex]U\sqrt{2}\cos 100\Pi t[/tex](V).biết R=30,UAN=75(V),UMB=100V.uAN lệch pha 90 độ so với uMB.cường độ dòng diện hiệu dụng trong mạch là ?
Bài 3/mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L=0,4/pi(H) mắc nối tiếp với tụ C.đặt vào hai đầu đoạn mạch diện áp
u=[tex]U\sqrt{2}\cos \omega t[/tex].khi C=C1=[tex]2.10^{-4}/\Pi (F) thì Uc=Ucmax=100\sqrt{5}[/tex],khi C=2,5C1 thì dòng điện trễ pha 45 độ so với điện áp hai đầu mạch.U=?
Bài 4/chu kỳ bán dã của U235 là T=[tex]7,13.10^{8} năm[/tex].biết x<<1 thì [tex]e^{-x}\approx 1-x[/tex].số nguyên tử U235 bị phân rã trong 1 năm từ  1g U235 lúc ban đầu là ?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ

Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử mong thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: missyou266 trong 04:37:06 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Bài 4/chu kỳ bán dã của U235 là T=[tex]7,13.10^{8} năm[/tex].biết x<<1 thì [tex]e^{-x}\approx 1-x[/tex].số nguyên tử U235 bị phân rã trong 1 năm từ  1g U235 lúc ban đầu là ?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
ta có : No=m0.NA/A=2,56.10^21 (hat)   
    ===> dalta N =  No(1-2^-t/T)= 2,5. 10^12 ( hat )


Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử mong thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: missyou266 trong 04:45:10 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

BÀI2/đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm,điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp nhau,điểm M nối giữa cuộn dây và R,diểm MM nối gữa R và C.Điện áp xoay chiều dặt vào hai đầu đoạn mạch là u=[tex]U\sqrt{2}\cos 100\Pi t[/tex](V).biết R=30,UAN=75(V),UMB=100V.uAN lệch pha 90 độ so với uMB.cường độ dòng diện hiệu dụng trong mạch là ?


ta có : uAN lệch pha 90 độ so với uMB == > UR  la đường cao,  áp dụng định lý đảo pita go ta có :
1/UR^2=1/AN^2+1/AM^2  ==> UR= 60 (v)
== > I=UR/R= 2 (A)


Tiêu đề: Trả lời: BT trong đề thi thử mong thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 04:52:56 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Bài 1 trong TN giao thoa Y-âng về giao thoa ánh sáng,các khe đc chiếu bằng ánh sáng màu lam S có bước sóng[tex]\lambda =0,5\mu m[/tex].cho biết a=0,02mm,D=2,5m.khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng P chứa hai khe là d=0,6m.Hỏi phải dịch chuyển nguồn S theo phương song song với mặt phẳng P một đoạn nhỏ nhất là bao nhiêu êể vân sáng trung tâm trở thành vân tối. A/14mm        B/[tex]10^{-3}[/tex]mm       C/7,5mm       D/[tex]0,25.10^{-3}mm[/tex]
BÀI2/đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm,điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp nhau,điểm M nối giữa cuộn dây và R,diểm MM nối gữa R và C.Điện áp xoay chiều dặt vào hai đầu đoạn mạch là u=[tex]U\sqrt{2}\cos 100\Pi t[/tex](V).biết R=30,UAN=75(V),UMB=100V.uAN lệch pha 90 độ so với uMB.cường độ dòng diện hiệu dụng trong mạch là ?
Bài 3/mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L=0,4/pi(H) mắc nối tiếp với tụ C.đặt vào hai đầu đoạn mạch diện áp
u=[tex]U\sqrt{2}\cos \omega t[/tex].khi C=C1=[tex]2.10^{-4}/\Pi (F) thì Uc=Ucmax=100\sqrt{5}[/tex],khi C=2,5C1 thì dòng điện trễ pha 45 độ so với điện áp hai đầu mạch.U=?
Bài 4/chu kỳ bán dã của U235 là T=[tex]7,13.10^{8} năm[/tex].biết x<<1 thì [tex]e^{-x}\approx 1-x[/tex].số nguyên tử U235 bị phân rã trong 1 năm từ  1g U235 lúc ban đầu là ?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
2/ vẽ giản đồ véc tơ ta có 1/Ur^2 = 1/Ulr^2 + 1/Urc^2 =>Ur= 60 => I=2