Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thutu trong 03:48:21 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9257Tiêu đề: câu va chạm trong đề pbc lần 2
Gửi bởi: thutu trong 03:48:21 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
câu va chạm trong đề pbc lần 2 trên mạng giải rồi nhưng tôi k phục

: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g = 10m/s2. Khi vật m1 đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50g bay dọc theo phương trục lò xo với vận tốc 4m/s đến găm vào m1 lúc t = 0. Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn:
A. 0,75m/s.   B. 0,8m/s.   C. 0,77m/s.   D. 0,79m/s.
http://boxmath.vn/4rum/f253/va-cham-trong-dao-dong-co-29148/
theo tôi trong quá trình tìm A1 phải dính tới lực ma sát nữa.
vmax=ômêga(A3-2xo)(khi vật qua vị trí x0 lần thứ 4
kết quả là v=0.864
giúp tôi nhé!Tiêu đề: Trả lời: câu va chạm trong đề pbc lần 2
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:11:05 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
câu va chạm trong đề pbc lần 2 trên mạng giải rồi nhưng tôi k phục

: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g = 10m/s2. Khi vật m1 đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50g bay dọc theo phương trục lò xo với vận tốc 4m/s đến găm vào m1 lúc t = 0. Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn:
A. 0,75m/s.   B. 0,8m/s.   C. 0,77m/s.   D. 0,79m/s.
http://boxmath.vn/4rum/f253/va-cham-trong-dao-dong-co-29148/
theo tôi trong quá trình tìm A1 phải dính tới lực ma sát nữa.
vmax=ômêga(A3-2xo)(khi vật qua vị trí x0 lần thứ 4
kết quả là v=0.864
giúp tôi nhé!

Mình đã giải theo độ biến thiên cơ năng nhưng kết quả không chênh lệch bao nhiêu.

Gọi O là vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, cũng là gốc thế năng.

Dùng bảo toàn động lượng tính được tốc độ hệ vật ngay sau khi va chạm là  [tex]V=\frac{m_2v}{m_1+m_2}=0,8m/s[/tex]

Giả sử sau va chạm lò xo bị nén( hoặc dãn) đoạn A1 ( tạm gọi là biên độ đầu tiên). Đặt M=m1+m2

Bảo toàn cơ năng ta có: [tex]\frac{1}{2}kA_1^2-\frac{1}{2}MV^2=-\mu MgA_1\Rightarrow A_1=0,03975m[/tex]

Sau " nửa chu kì" tiếp theo, " biên" bên phải là A2, và hệ vật đổi chiều gia tốc ở vị trí O1.

Ta tính A2 : [tex]\frac{1}{2}kA_2^2-\frac{1}{2}kA_1^2=-\mu Mg(A_1+A_2)\Rightarrow A_2=A_1-\frac{2\mu Mg}{k}=\frac{157}{4000}m[/tex]

Hệ vật tiếp tục dao động và gia tốc đổi chiều ở O2, biên A3 bên trái, tương tự A3 được tính:

[tex]A_3=A_2-\frac{2\mu Mg}{k}=\frac{31}{800}m[/tex]

Hệ vật tiếp tục dao động đến O3 thì gia tốc đổi chiều. Tại O3 hệ vật có tốc độ v, cách O đoạn [tex]x=\frac{\mu Mg}{k}=\frac{1}{4000}m[/tex]


ta có: [tex]\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2-\frac{1}{2}kA_3^2=-\mu Mg(A_3-x)[/tex]

=> v= 0,7745m/s

Mình nghĩ như vậy, mọi người đóng góp thêm ^-^

Tiêu đề: Trả lời: câu va chạm trong đề pbc lần 2
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:09:09 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Về mặt phương pháp là hoàn toàn chính xác !


Tiêu đề: Trả lời: câu va chạm trong đề pbc lần 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:29:57 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
câu va chạm trong đề pbc lần 2 trên mạng giải rồi nhưng tôi k phục

: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g = 10m/s2. Khi vật m1 đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50g bay dọc theo phương trục lò xo với vận tốc 4m/s đến găm vào m1 lúc t = 0. Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn:
A. 0,75m/s.   B. 0,8m/s.   C. 0,77m/s.   D. 0,79m/s.
http://boxmath.vn/4rum/f253/va-cham-trong-dao-dong-co-29148/
theo tôi trong quá trình tìm A1 phải dính tới lực ma sát nữa.
vmax=ômêga(A3-2xo)(khi vật qua vị trí x0 lần thứ 4
kết quả là v=0.864
giúp tôi nhé!
Xem link ở đây thử coi ĐA cũng là 77cm/s : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7817 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7817)


Tiêu đề: Trả lời: câu va chạm trong đề pbc lần 2
Gửi bởi: thutu trong 08:01:56 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
dùng Vmax=(A3-x0).omêga làm cho đáp án chính xác luôn đó datheon.cách này nhanh hơn