Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 02:25:25 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9254Tiêu đề: BÀI TẬP CẦN MN GIÚP !!
Gửi bởi: missyou266 trong 02:25:25 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
  Cau1 :
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 1mm, hai khe cách màn quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng lambda1= 0,4.10^-6 m  và lamda2= 0,56.10^-6 m  . Hỏi trên đoạn MN với xM = 10mm và xN = 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau?

A. 2.   B. 5.   C. 3.   D. 4.

Câu 2:
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100pi t + pi) (A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm
A. 0,035s.   B. 0,025s.   C. 0,045s.   D. 0,015s.

Câu 3 :
Một hộp đen có thể chứa nhiều nhất 3 linh kiện khác nhau là cuộn cảm thuần, điện trở thuần và tụ điện. Nếu đặt vào 2 cực của hộp 1 điện áp xoay chiều u1=100căn2 COS(100pi t )  thì dòng điện qua mạch là i1=căn2 COS(100pi t) . Nếu đặt vào điện áp u2=100căn2 COS(50pi t + pi/2) thì dòng điện qua mạch là  i2=I0 COS(50pi t + 3pi/4 ) . Hộp đen chứa
A. R,L và C với R=100 ( om) va L= 2/3pi (H) va C = 3.10^-4/2pi 

  mong thầy và các bạn giúp mình !! thanks


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CẦN MN GIÚP !!
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:36:04 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100pi t + pi) (A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm
A. 0,035s.   B. 0,025s.   C. 0,045s.   D. 0,015s.


dòng điện bằng 0 lần thứ 5 dòng điện đi từ -2 đến VTCB 5 lần là: 4.T/2 + T/4=9T/4=0,045s


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CẦN MN GIÚP !!
Gửi bởi: kydhhd trong 02:43:06 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
  Cau1 :
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 1mm, hai khe cách màn quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng lambda1= 0,4.10^-6 m  và lamda2= 0,56.10^-6 m  . Hỏi trên đoạn MN với xM = 10mm và xN = 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau?

A. 2.   B. 5.   C. 3.   D. 4.


câu này bạn đọc thêm phương pháp giải của thầy nguyễn văn đạt, rất tiện lợi khi tính
http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,11273/


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI TẬP CẦN MN GIÚP !!
Gửi bởi: missyou266 trong 03:08:08 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100pi t + pi) (A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm
A. 0,035s.   B. 0,025s.   C. 0,045s.   D. 0,015s.


dòng điện bằng 0 lần thứ 5 dòng điện đi từ -2 đến VTCB 5 lần là: 4.T/2 + T/4=9T/4=0,045s
cậu cho tớ hỏi tại sao nó dừng lại tại VTCB  vay ??


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP CẦN MN GIÚP !!
Gửi bởi: kydhhd trong 03:19:58 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
 
Câu 3 :
Một hộp đen có thể chứa nhiều nhất 3 linh kiện khác nhau là cuộn cảm thuần, điện trở thuần và tụ điện. Nếu đặt vào 2 cực của hộp 1 điện áp xoay chiều u1=100căn2 COS(100pi t )  thì dòng điện qua mạch là i1=căn2 COS(100pi t) . Nếu đặt vào điện áp u2=100căn2 COS(50pi t + pi/2) thì dòng điện qua mạch là  i2=I0 COS(50pi t + 3pi/4 ) . Hộp đen chứa
A. R,L và C với R=100 ( om) va L= 2/3pi (H) va C = 3.10^-4/2pi 

  mong thầy và các bạn giúp mình !! thanks
từ ĐK đặt u2 cho i2 lệch pha nhau 1 góc 3pi/4-pi/2 =pi/4-----> mạch có chứa R,và C
Từ ĐK 1 u và i cùng pha nên mạch phải chứa 3 phần tử R,L,C
+ĐK1 xảy ra khi cộng hưởng điện:[tex]LC=\frac{1}{\omega ^{2}}=\frac{1}{100^{2}\Pi ^{2}}[/tex]
và điện trở la R=100 ôm
+ ĐK: nhanh pha hơn u 1 góc pi/4
nên ta có:[tex]tan\frac{\Pi }{4}=1=\frac{Zc-Zl}{R}\Rightarrow \frac{1}{50\Pi C}-50\Pi L=100[/tex]
kết hợp 2 pt trên ta sẽ giải ra được L, và C( bạn tự tính nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI TẬP CẦN MN GIÚP !!
Gửi bởi: SH.No1 trong 03:26:34 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100pi t + pi) (A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm
A. 0,035s.   B. 0,025s.   C. 0,045s.   D. 0,015s.


dòng điện bằng 0 lần thứ 5 dòng điện đi từ -2 đến VTCB 5 lần là: 4.T/2 + T/4=9T/4=0,045s