Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 02:12:37 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9253Tiêu đề: SÓNG CƠ CÂN MỌI NGƯỜI GIÚP ạ
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:12:37 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]u_A = u_B = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là

A. 5 cm.   

B. 2 cm.   

C. 4 cm.   

D. 2can2 cm.


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ CÂN MỌI NGƯỜI GIÚP ạ
Gửi bởi: missyou266 trong 02:44:47 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
uM=acos20pi(t-d/v)=acos(20pit-pi.d/2)

đề thỏa đk bài ra thì pi.d/2=k2pi =>d=4k => kmin=1 => d=4cm!:)


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ CÂN MỌI NGƯỜI GIÚP ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 02:58:51 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]u_A = u_B = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là

A. 5 cm.   

B. 2 cm.   

C. 4 cm.   

D. 2can2 cm.
thử cách này xem có được không
bước sóng=4cm ------------> số cực đại là (19/4).2+1=9 giá trị
coi giao thoa ở đây giông sóng dừng
Điểm M dao đônng cực đại cùng pha với A phải nằm trên cực đại k=2(vẽ hình sẽ thấy)
pha dao động tại M:[tex]\alpha =20\Pi \frac{MA+MB}{2.v}=\Pi \frac{MA+MB}{4}[/tex]
M đồng pha với A thì:[tex]\Pi \frac{MA+MB}{4}=2k\Pi \Rightarrow MA+MB=8k[/tex]
mặt khác:[tex]MB-MA=2\lambda =8\Rightarrow MA=4K-4[/tex]
nếu K=1 thì M trùng với A vậy MA nhỏ nhất ứng với K=2 ------->MA=4cm


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ CÂN MỌI NGƯỜI GIÚP ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:10:52 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]u_A = u_B = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là

A. 5 cm.   

B. 2 cm.   

C. 4 cm.   

D. 2can2 cm.
Phương trình sóng tại M:[tex](MA=d_1,MB=d_2)[/tex]

[tex]u_M=2Acos(\pi.\frac{d_1-d_2}{\lambda})cos(\omega.t-\pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda})[/tex]

Đề M đồng pha với A và là cực đại thì. [tex]d_1-d_2=2k\lambda, d_1+d_2=2m\lambda[/tex]
vì [tex]d_1+d_2=8m>AB ==> m>2,375 ==> m=3. ==> d_1+d_2=24 (1)[/tex]
mặt khác [tex]-19<4k<19 ==> k=-2,..,2[/tex]
M gần A nhất [tex]==> k=-2 ==> d_1-d_2=-16 (2)[/tex]
Tư (1),(2) [tex]==> d_1=4cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: SÓNG CƠ CÂN MỌI NGƯỜI GIÚP ạ
Gửi bởi: khaikull trong 11:12:10 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]u_A = u_B = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là

A. 5 cm.   

B. 2 cm.   

C. 4 cm.   

D. 2can2 cm.
Phương trình sóng tại M:[tex](MA=d_1,MB=d_2)[/tex]

[tex]u_M=2Acos(\pi.\frac{d_1-d_2}{\lambda})cos(\omega.t-\pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda})[/tex]

Đề M đồng pha với A và là cực đại thì. [tex]d_1-d_2=2k\lambda, d_1+d_2=2m\lambda[/tex]
vì [tex]d_1+d_2=8m>AB ==> m>2,375 ==> m=3. ==> d_1+d_2=24 (1)[/tex]
mặt khác [tex]-19<4k<19 ==> k=-2,..,2[/tex]
M gần A nhất [tex]==> k=-2 ==> d_1-d_2=-16 (2)[/tex]
Tư (1),(2) [tex]==> d_1=4cm[/tex]


thầy trieubeo e sửa hộ thầy là -19<8k<19 thì mới có kết quả trên. hì hì


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: SÓNG CƠ CÂN MỌI NGƯỜI GIÚP ạ
Gửi bởi: nevergiveup312 trong 12:48:05 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]u_A = u_B = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là

A. 5 cm.   

B. 2 cm.   

C. 4 cm.   

D. 2can2 cm.
Phương trình sóng tại M:[tex](MA=d_1,MB=d_2)[/tex]

[tex]u_M=2Acos(\pi.\frac{d_1-d_2}{\lambda})cos(\omega.t-\pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda})[/tex]

Đề M đồng pha với A và là cực đại thì. [tex]d_1-d_2=2k\lambda, d_1+d_2=2m\lambda[/tex]
vì [tex]d_1+d_2=8m>AB ==> m>2,375 ==> m=3. ==> d_1+d_2=24 (1)[/tex]
mặt khác [tex]-19<4k<19 ==> k=-2,..,2[/tex]
M gần A nhất [tex]==> k=-2 ==> d_1-d_2=-16 (2)[/tex]
Tư (1),(2) [tex]==> d_1=4cm[/tex]

cho em hỏi là vì sao lại có dòng này [tex]d_1-d_2=2k\lambda, d_1+d_2=2m\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ CÂN MỌI NGƯỜI GIÚP ạ
Gửi bởi: thầy Hoài trong 07:02:33 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2016
cùng pha với A --> MA = Klamda, vì gần nhất nên k=1-> MA = 4cm
Bài này nên hỏi M cách AB bao nhiêu