Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: giothuhn trong 11:11:11 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9248Tiêu đề: Cần các bạn giúp về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: giothuhn trong 11:11:11 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Các bạn giúp mình bài này nhé
-----------------------------------
    Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R=20 ôm mắc nối tiếp với tụ điện. Bỏ qua  điện trở của cuộn dây máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng I=1A. Khi roto quay 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng I=6A . Vậy khi roto quay 2n thì dung kháng bằng ???


Tiêu đề: Trả lời: Cần các bạn giúp về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:16:32 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Xem bài tham khảo tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8320).


Tiêu đề: Trả lời: Cần các bạn giúp về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:20:59 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Các bạn giúp mình bài này nhé
-----------------------------------
    Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R=20 ôm mắc nối tiếp với tụ điện. Bỏ qua  điện trở của cuộn dây máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng I=1A. Khi roto quay 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng I=6A . Vậy khi roto quay 2n thì dung kháng bằng ???
Ta có [tex] f=\frac{pn}{60}; E=NBS2{\pi}f [/tex]
Nên E tỉ lệ thuận với n
Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì:[tex] I_1=\frac{E_1}{Z_1}(1) [/tex]
Khi roto quay với tốc độ 3n vòng/phút thì: [tex] I_3=\frac{3E_1}{Z_3}(2) [/tex]
Mặt khác [tex] Z_C [/tex] tỉ lệ nghịch với f nên: [tex] Z_{C3}=\frac{Z_{C1}}{3} [/tex]
lấy (1):(2) ta được: [tex] Z_{C1}=\frac{3R\sqrt{15}}{5} [/tex]
Khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì:
[tex] Z_{C2}=\frac{Z_{C1}}{2}=\frac{3R\sqrt{15}}{10}=6\sqrt{15} \Omega [/tex]