Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Criminal trong 10:41:27 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9243Tiêu đề: giúp em bài sóng dừng
Gửi bởi: Criminal trong 10:41:27 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
một sợi dấy đàn hồi dài 1,2m treo lơ lửng lên một cần rung. cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100hz đến 125hz. tốc độ truyền sóng trên dây là 6m/s. trong quá trình thay đổi tần số của cần rung, có thể tạo bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng dừng
Gửi bởi: ankenz trong 10:48:52 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
một sợi dấy đàn hồi dài 1,2m treo lơ lửng lên một cần rung. cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100hz đến 125hz. tốc độ truyền sóng trên dây là 6m/s. trong quá trình thay đổi tần số của cần rung, có thể tạo bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?
vì đầu kia thả lỏng nên sóng dừng với một đầu cố định, đầu kia tự do
Áp dụng công thức L=[tex]\frac{k.v}{4f}[/tex]
với k là những số lẻ
~>>>  100<= [tex]f=\frac{kv}{4l}[/tex]<= 125
giải ra 80<=k<= 100
vì k là những số lẽ nên k=81....99
vậy có 10 lần