Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: halminton trong 08:13:32 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9240Tiêu đề: Mọi người giải giùm em mấy câu thi thử với
Gửi bởi: halminton trong 08:13:32 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
1.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tai một nơi có gia tốc rơi tự do g=10 m/sbình phương, có độ cứng của lò xo K=50N/m. bỏ qua khối lượng của lò xo. khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. tốc độ cực đại của vật là?
2.Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=1kg. vật nặng đang ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F=Focos10πt. sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A=6 cm. tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng?
Mọi người giải chi tiết giùm em với nhé
Em cảm ơn trước


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giùm em mấy câu thi thử với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:39:34 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
2.Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=1kg. vật nặng đang ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F=Focos10πt. sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A=6 cm. tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng?
Mọi người giải chi tiết giùm em với nhé
Em cảm ơn trước
con lắc chịu ngoại lực biến thiên điều hòa ==> Dao động cưỡng bức với [tex]\omega=10\pi.[/tex]
[tex]==> vmax=A\omega=6.10\pi=60\pi(cm/s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giùm em mấy câu thi thử với
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:41:40 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
2.Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=1kg. vật nặng đang ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F=Focos10πt. sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A=6 cm. tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng?

Dao động cưỡng bức trong giai đoạn ổn định là dao động điều hòa, có tần số bằng tần số ngoại lực.

nên [tex]v_m_a_x=\omega A=10\pi .6=60\pi cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giùm em mấy câu thi thử với
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:50:56 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
1.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tai một nơi có gia tốc rơi tự do g=10 m/sbình phương, có độ cứng của lò xo K=50N/m. bỏ qua khối lượng của lò xo. khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. tốc độ cực đại của vật là?

lực kéo cực đại khi vật ở biên dưới: [tex]4=k(\Delta l_0+A)[/tex]

lực nén cực đại khi vật ở biên trên và [tex]A>\Delta l_0[/tex] : [tex]2=k(A-\Delta l_0)[/tex]

trừ 2 pt => [tex]k\Delta l_0=1 => \Delta l_0 = 2cm; A=6cm[/tex]

[tex]\Rightarrow v_m_a_x=\sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}}.A=60\sqrt{5}cm/s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giùm em mấy câu thi thử với
Gửi bởi: halminton trong 09:03:06 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Em cảm ơn mọi người nhiều, e chưa thấy diễn đàn học tập nào mà mới đăng câu hỏi lên chừng 10' đã có câu trả lời. Diễn đàn mình pro quá