Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 07:16:59 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9239Tiêu đề: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:16:59 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp em bài này:

Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamđa1 = 0,25[tex]\mu[/tex]
m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamđa1 và lamđa2 = 0,15[tex]\mu[/tex]
m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V            B. 6,31V             C. 3,31V            D. 3V


Câu 2. Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8(cm). Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là :
A. 3.        B. 6.        C. 10.       D. 5.Tiêu đề: Trả lời: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:49:08 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp em bài này:

Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamđa1 = 0,25[tex]\mu[/tex]
m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamđa1 và lamđa2 = 0,15[tex]\mu[/tex]
m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V            B. 6,31V             C. 3,31V            D. 3V

[tex]\lambda_1 ==> \frac{hc}{\lambda_1}=A+|e|U_1[/tex]
[tex]\lambda_1 > \lambda_2 => ==> \frac{hc}{\lambda_2}=A+|e|U_2[/tex]
[tex]==> hc(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1})=|e|(U_2-U_1)[/tex]
[tex]==> U_2=6,31V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:03:17 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 2. Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8(cm). Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là :
A. 3.        B. 6.        C. 10.       D. 5.
coi link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9209.msg42810#msg42810 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9209.msg42810#msg42810)


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:24:32 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp em bài này:

Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamđa1 = 0,25[tex]\mu[/tex]
m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamđa1 và lamđa2 = 0,15[tex]\mu[/tex]
m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V            B. 6,31V             C. 3,31V            D. 3V

Thưa thầy, bài này đáp án của để là 3,31V ạ
[tex]\lambda_1 ==> \frac{hc}{\lambda_1}=A+|e|U_1[/tex]
[tex]\lambda_1 > \lambda_2 => ==> \frac{hc}{\lambda_2}=A+|e|U_2[/tex]
[tex]==> hc(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1})=|e|(U_2-U_1)[/tex]
[tex]==> U_2=6,31V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:19:09 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp em bài này:

Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamđa1 = 0,25[tex]\mu[/tex]
m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamđa1 và lamđa2 = 0,15[tex]\mu[/tex]
m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V            B. 6,31V             C. 3,31V            D. 3V

Thưa thầy, bài này đáp án của để là 3,31V ạ
[tex]\lambda_1 ==> \frac{hc}{\lambda_1}=A+|e|U_1[/tex]
[tex]\lambda_1 > \lambda_2 => ==> \frac{hc}{\lambda_2}=A+|e|U_2[/tex]
[tex]==> hc(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1})=|e|(U_2-U_1)[/tex]
[tex]==> U_2=6,31V[/tex]
(em có thể nói cách làm của đề đó? quan trọng mình xem cách giải có hợp lý?)


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:59:30 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Mong mọi người giúp em bài này:

Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamđa1 = 0,25[tex]\mu[/tex]
m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm U1 = 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời lamđa1 và lamđa2 = 0,15[tex]\mu[/tex]
m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và điện tích của electron là qe = -1,6.10-19C.
A. 5V            B. 6,31V             C. 3,31V            D. 3V

Thưa thầy, bài này đáp án của để là 3,31V ạ
[tex]\lambda_1 ==> \frac{hc}{\lambda_1}=A+|e|U_1[/tex]
[tex]\lambda_1 > \lambda_2 => ==> \frac{hc}{\lambda_2}=A+|e|U_2[/tex]
[tex]==> hc(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1})=|e|(U_2-U_1)[/tex]
[tex]==> U_2=6,31V[/tex]
(em có thể nói cách làm của đề đó? quan trọng mình xem cách giải có hợp lý?)
Thưa thầy, bài này trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần gần đây nhất.Em chỉ có đáp án thôi ạ.Nên cũng rất khó hiểu tại sao đáp án lại chọn C.Mong thầy giải đáp giúp e!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: nanaghusa trong 07:35:29 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
đúng rồi mình cũng đang định hỏi bài này đáp án là C nhưng mình cũng thấy vô lí
nếu [tex]U_{AK}[/tex]=-3.31 thôi làm sao triệt tiêu được dòng quang điện ứng với [tex]\lambda 2[/tex]
mình nghĩ phải bằng -6,31 mới được chứ .đáp án phải là B chứ
Tiêu đề: Trả lời: 2 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 09:05:21 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Bài này nó cũng không cho là UAK hay là UAK, ko biết tính thế nào  ho:)