Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 09:03:41 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9228Tiêu đề: Phóng xạ
Gửi bởi: ODD trong 09:03:41 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Dạng bài này thấy khó nghĩ wa':
   Cho 1 mẫu U235 phóng xạ. Lần đầu tiên có 100 nguyên tử bị phân rã và có hệ số nhân notron là 1.6
   Hỏi tổng số phẫn rã đến lần thứ 100
 =d> Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ
Gửi bởi: havang1895 trong 09:45:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Dạng bài này thấy khó nghĩ wa':
   Cho 1 mẫu U235 phóng xạ. Lần đầu tiên có 100 nguyên tử bị phân rã và có hệ số nhân notron là 1.6
   Hỏi tổng số phẫn rã đến lần thứ 100
 =d> Cảm ơn

Lần 1: 100 --> tạo thành 160 notron
lần 2: 100.1,6 hạt bị phân rã, tạo thành 100.1,6^2
...
lần thứ 100: 100.1,6^99 hạt bị phân rã.
-->
Số hạt bị phân rã: 100 + 100.1,6 + 100.1,6^2 + ... + 100.1,6^99 = 100(1+1,6+1,6^2+...+1,6^99)
 = 100.(1-1.6^100)/(1-1,6) = 4,3.10^22 hạt


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ
Gửi bởi: ODD trong 09:57:03 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Em hiểu cách này nhưng chắc có sai sót nào chăng? ĐA là 6,88.10^22.


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ
Gửi bởi: havang1895 trong 10:13:25 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Em hiểu cách này nhưng chắc có sai sót nào chăng? ĐA là 6,88.10^22.

Chắc người giải nhầm 100.(1-1.6^101)/(1-1,6) = 6,88.10^22 hạt
Thật ra đến lần thứ 100 thì chỉ đến mũ 99 thôi, vì lần đầu tiên chỉ có 100 hạt, nếu người giải tính đến mũ 100 thì thành 101 lần phóng xạ rồi