Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duonghaitq trong 07:49:00 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9226Tiêu đề: Một số bài tập khó cần giúp
Gửi bởi: duonghaitq trong 07:49:00 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = acos(100[tex]\omega[/tex]t); uB = bcos(100[tex]\omega[/tex]t). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M  là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:
A. 7   B. 4   C. 5   D. 6
Câu 2: Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 (V) xuống U2 =110 (V) với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 Vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121(V). Số vòng dây bị quấn ngược là:
A. 9   B. 8          C. 12               D. 10
Câu 3: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A1. Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 bằng vận tốc cực đại của vật M,  đến va chạm với M. Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2. Tỉ số biên độ dao động  A1/A2 của vật M trước và sau va chạm là:
A. 1  .   B. 1/2.   C. 2/3.   D. [tex]\sqrt{2}[/tex]/2
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ, e cảm ơn ạ!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập khó cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:35:51 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = acos(100[tex]\omega[/tex]t); uB = bcos(100[tex]\omega[/tex]t). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M  là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:
A. 7   B. 4   C. 5   D. 6

Câu 12: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6932.msg41028#msg41028


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập khó cần giúp
Gửi bởi: SH.No1 trong 08:39:42 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
@yumi giải thử xem câu 1 đáp án là nhiêu...bài đấy đáp án là 6 k phải 5


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập khó cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:47:26 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
@yumi giải thử xem câu 1 đáp án là nhiêu...bài đấy đáp án là 6 k phải 5
Chắc là tính luôn điểm I đó bạn