Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duonghaitq trong 07:40:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9225Tiêu đề: Một vài bài tập khó cần giúp
Gửi bởi: duonghaitq trong 07:40:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Quí thầy cô và các bạn giúp e mấy bài này với ạ, e cảm ơn!!!!!!!!!
Câu 1: Đặt một điện áp  (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75  thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) nguyên. Giá trị của r và ZC là:
A. 21 ; 120 .   B. 128 ; 120 .   C. 128 ; 200 .   D. 21 ; 200 .
Câu 2: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=NP/2=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy  pi= 3,14).
A. 375 mm/s   B. 363mm/s   C. 314mm/s   D. 628mm/s
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L. Điều chỉnh f đến giá trị f1 hoặc f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm có giá trị bằng nhau. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì phải điều chỉnh tần số f tới giá trị nao? (Đáp án của nó là 1 biểu thức quan hệ giữa f, f1, f2).

E cảm ơn nhiều!!!!!!!!!1


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài tập khó cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:19:22 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L. Điều chỉnh f đến giá trị f1 hoặc f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm có giá trị bằng nhau. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì phải điều chỉnh tần số f tới giá trị nao? (Đáp án của nó là 1 biểu thức quan hệ giữa f, f1, f2).

Khi f=f1 hoặc f=f2 thì UL1=UL2

==========>[tex]\frac{1}{2w1^{2}}+\frac{1}{2w2^{2}}=\frac{2LC-R^{2}C^{2}}{2}[/tex]

Khi điều chỉnh f=fo thì UL max <--->w=wo=[tex]\sqrt{\frac{2}{2LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]

=====> [tex]\frac{1}{w^{2}}=\frac{1}{2}(\frac{1}{w1^{2}}+\frac{1}{w2^{2}})[/tex]
<--->[tex]\frac{1}{f^{2}}=\frac{1}{2}(\frac{1}{f1^{2}}+\frac{1}{f2^{2}})[/tex]