Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mizu_pro trong 05:52:12 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9223Tiêu đề: Lượng Tử_Đề thi thử đại học lần IV_Nguyễn Huệ
Gửi bởi: mizu_pro trong 05:52:12 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda =0,597\mu m[/tex], tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt có thể cảm nhận được ánh sáng khi có tối thiểu 80 photon lọt vào mắt trong 1s.Bỏ qua sự hấp thụ photon của môi trường. Khoảng cách xa nguồn nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là:
A.470 Km
B.27 Km
C.274 Km
D.6 Km
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Lượng Tử_Đề thi thử đại học lần IV_Nguyễn Huệ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:00:31 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda =0,597\mu m[/tex], tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt có thể cảm nhận được ánh sáng khi có tối thiểu 80 photon lọt vào mắt trong 1s.Bỏ qua sự hấp thụ photon của môi trường. Khoảng cách xa nguồn nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là:
A.470 Km
B.27 Km
C.274 Km
D.6 Km
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.
em xem : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5402.5 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5402.5)


Tiêu đề: Trả lời: Lượng Tử_Đề thi thử đại học lần IV_Nguyễn Huệ
Gửi bởi: traugia trong 07:03:17 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda =0,597\mu m[/tex], tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt có thể cảm nhận được ánh sáng khi có tối thiểu 80 photon lọt vào mắt trong 1s.Bỏ qua sự hấp thụ photon của môi trường. Khoảng cách xa nguồn nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là:
A.470 Km
B.27 Km
C.274 Km
D.6 Km
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.
Khoảng cách R xa nguồn nhất là:
                   [tex]\frac{P}{4\pi R^{2}} = \frac{80\varepsilon }{\frac{\pi d^{2}}{4}}[/tex]
             <=> [tex]R = \sqrt{\frac{Pd^{2}\lambda }{1280hc}}[/tex] = 274 Km