Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 03:18:37 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9221Tiêu đề: 1 bài giao thoa
Gửi bởi: toasangnamchau trong 03:18:37 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 50cm dao động  cùng pha. cùng chu kì T =0,2s. biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v =40cm/s. điểm M trên mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng qua A và vuông góc với AB. biết phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại, M cách A 1 đoạn nhỏ nhất bằng ?

Đ/S : 2,04cm

Giải chi tiết giúp m cảm ơn nhiều !


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài giao thoa
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:38:06 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 50cm dao động  cùng pha. cùng chu kì T =0,2s. biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v =40cm/s. điểm M trên mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng qua A và vuông góc với AB. biết phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại, M cách A 1 đoạn nhỏ nhất bằng ?

Đ/S : 2,04cm

Giải chi tiết giúp m cảm ơn nhiều !
Xem hai nguồn cùng pha. Bước sóng : 8cm.
Những điểm dao động với biên độ cực đại thỏa : [tex]d_{1} - d_{2} = k\lambda = 8k (cm)[/tex]

Theo bất đẳng thức trong tam giác : [tex]-AB < d_{1} - d_{2} = k\lambda = 8k < AB \Leftrightarrow - 6,25 < k < 6,25[/tex]

[tex]d_1[/tex] nhỏ nhất ứng với k = -6. Vậy [tex]d_{1} - d_{2} = -48[/tex](1)

Theo ĐL Pithagore : [tex]d^{2}_{1} - d^{2}_{2} = -50^{2}[/tex](2)

Lấy (2) chia (1) ta có : [tex]d_{1} + d_{2} = \frac{50^{2}}{48}[/tex] (3)

Từ (1) và (3) ta được : [tex]d_{1} = \frac{49}{24} cm[/tex]