Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: gid.ladybee trong 03:02:54 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9220Tiêu đề: Con lắc lò xo dao động tắt dần lạ
Gửi bởi: gid.ladybee trong 03:02:54 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 con lắc lò xo gồm vật nặng m=300g và lò xo k=10N/m,đc đặt
trên mp ngang. Ban đầu giữ m ở ví trí lò xo nén 12cm. Đặt thêm m'=m sát vs m rồi thả nhẹ,2 vật
chuyển động dọc theo phương của lò xo. Hệ số ms trượt gjữa m
và m' với mp ngang là 0,15; 0,05 . g=10m/s2. Bao lâu sau khj thả m' tách khỏi m?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo dao động tắt dần lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:52:30 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 con lắc lò xo gồm vật nặng m=300g và lò xo k=10N/m,đc đặt
trên mp ngang. Ban đầu giữ m ở ví trí lò xo nén 12cm. Đặt thêm m'=m sát vs m rồi thả nhẹ,2 vật
chuyển động dọc theo phương của lò xo. Hệ số ms trượt gjữa m
và m' với mp ngang là 0,15; 0,05 . g=10m/s2. Bao lâu sau khj thả m' tách khỏi m?
em ra đề cho mọi người làm hay em hỏi vậy? em nên xem lại quy định khi viết bài nhé


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo dao động tắt dần lạ
Gửi bởi: gid.ladybee trong 08:31:23 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 con lắc lò xo gồm vật nặng m=300g và lò xo k=10N/m,đc đặt
trên mp ngang. Ban đầu giữ m ở ví trí lò xo nén 12cm. Đặt thêm m'=m sát vs m rồi thả nhẹ,2 vật
chuyển động dọc theo phương của lò xo. Hệ số ms trượt gjữa m
và m' với mp ngang là 0,15; 0,05 . g=10m/s2. Bao lâu sau khj thả m' tách khỏi m?
Nhờ các thầy, cô và các bạn giải giúp e. E cảm ơn ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo dao động tắt dần lạ
Gửi bởi: gid.ladybee trong 08:36:08 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
em ra đề cho mọi người làm hay em hỏi vậy? em nên xem lại quy định khi viết bài nhé
Em xin lỗi. Em đã đọc nội quy và sửa lại rồi ạ. Cảm ơn thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo dao động tắt dần lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:43:56 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 con lắc lò xo gồm vật nặng m=300g và lò xo k=10N/m,đc đặt
trên mp ngang. Ban đầu giữ m ở ví trí lò xo nén 12cm. Đặt thêm m'=m sát vs m rồi thả nhẹ,2 vật
chuyển động dọc theo phương của lò xo. Hệ số ms trượt gjữa m
và m' với mp ngang là 0,15; 0,05 . g=10m/s2. Bao lâu sau khj thả m' tách khỏi m?
chọn chiều dương theo hướng lò xo giãn. vật m đầy m' 1 lực Fd và vật m' phản lại 1 lực Fd'
Định luật II niton tác dụng lên vật m':
[tex]Fd-fms=m'.a.[/tex]
Khi vật m' rời khỏi m thì [tex]Fd=0 ==> -\mu'.m'.g=m'.a ==> a=-\mu'.g=-0,05.10=-0,5.[/tex]
Định luật II niuton tác dụng lên m.
[tex]Fk-fms=m.a ==> Fk-\mu.m.g=m.a[/tex]
[tex] ==> Fk=m(\mu.g-0,5)=0,3N ==> x=-3cm[/tex]
Tìm thời gian hệ (m+m') đi từ vị trí nén 12cm đến vị trí x=-3 dùng vecto quay.
+ [tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{(m+m')}{k}}=1,54(s)[/tex]
+ Vị trí cân bằng hệ : [tex]|x0|=\frac{(\mu.m+\mu'.m')g}{k}=6cm[/tex]
+ Dùng vecto quay ==> [tex]t = T/4+T/12=T/3=0,51s.[/tex]