Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaitang1234 trong 03:00:26 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9219Tiêu đề: Bài tập dao động cơ cần giúp.
Gửi bởi: khaitang1234 trong 03:00:26 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Hai chất điểm dao động điều hòa với chu lỳ T, lệch pha nhau [TEX]\frac{\Pi }{3}[/TEX] với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ cần giúp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:06:19 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Hai chất điểm dao động điều hòa với chu lỳ T, lệch pha nhau [TEX]\frac{\Pi }{3}[/TEX] với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là bao nhiêu?
Vì chúng dao động cùng chu kỳ nên giữa 2 lần chúng ngang nhau là T/2. bất chấp pha ban đầu ,biên độ của chúng.