Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 02:33:15 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9216Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: toasangnamchau trong 02:33:15 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 40 n/m, một đầu cố định, một đầu gắn với vật m = 100g. kéo vật m khỏi vị trí cân bằng 10cm rồi thả nhẹ .( gsử hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,01 ). Lấy g = 10m/s^2 . số lần mà quả cầu đi qua vị trí cân bằng kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là ?
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200 <===

giải chi tiết giúp mình với cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:18:32 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 40 n/m, một đầu cố định, một đầu gắn với vật m = 100g. kéo vật m khỏi vị trí cân bằng 10cm rồi thả nhẹ .( gsử hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,01 ). Lấy g = 10m/s^2 . số lần mà quả cầu đi qua vị trí cân bằng kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là ?
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200 <===

giải chi tiết giúp mình với cảm ơn!
+ vị trí cân bằng giữa lực hồi phục và lực ma sát [tex]x_0=\frac{\mu.mg}{k}=0,025cm.[/tex]
+ Cứ 1 chu kỳ vật có biên độ giảm 4xo ==> số dao động vật thực hiện là cho đến khi dừng lại : N=A/4xo=100
+ Cứ 1 dao động vật qua O 2 lần ==> vật qua 200 lần