Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Messi_ndt trong 01:47:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9215Tiêu đề: Câu trong thi thu NH2
Gửi bởi: Messi_ndt trong 01:47:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 47:   Một con lắc lò xo thẳng đứng có độ cứng k =100N/m và vật có khối lượng m = 500g. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị  trí cân bằng một đoạn  là 10cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Trong quá  trình dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản bằng 0,005 lần trọng lượng của nó. Coi biên độ của vật giảm đều trong từng chu kì, lấy g = 10m/s2. Số lần vật đi qua vị trí cân bằng là:
A. 100 lần  B. 150 lần  C. 50 lần  D. 200 lần


Tiêu đề: Trả lời: Câu trong thi thu NH2
Gửi bởi: kydhhd trong 01:58:06 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 47:   Một con lắc lò xo thẳng đứng có độ cứng k =100N/m và vật có khối lượng m = 500g. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị  trí cân bằng một đoạn  là 10cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Trong quá  trình dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản bằng 0,005 lần trọng lượng của nó. Coi biên độ của vật giảm đều trong từng chu kì, lấy g = 10m/s2. Số lần vật đi qua vị trí cân bằng là:
A. 100 lần  B. 150 lần  C. 50 lần  D. 200 lần

độ giảm biên độ sau 1 chu khì là
[tex]A_{0}-A=\frac{4F}{K}[/tex]
gọi N là số dao động cho tới khi vật dừng:[tex]A_{0}-0=N\frac{4F}{K}\Rightarrow N=\frac{0,1.100}{4.0,005.0,5.10}=100[/tex]
1 dao động vật qua VTCB 2 lần -----> 100dao động có 200 lần vật qua VTCB