Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 01:46:35 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9214Tiêu đề: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: KPS trong 01:46:35 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1) Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng[TEX]\lambda_1, \lambda_2[/TEX] với [TEX]\lambda_2=2\lambda_1[/TEX] vào một tấm kim loại thì  tổng động năng ban đầu cực đại của quang e bức ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là [TEX]\lambda_o[/TEX]. Mối quan hệ giữa bước sóng [TEX]\lambda_1[/TEX] và giới hạn quang điện [TEX]\lambda_2[/TEX] là?

[TEX]A. \lambda_1=\frac{3}{5}\lambda_o[/TEX]

[TEX]B. \lambda_1=\frac{5}{7}\lambda_o[/TEX]

[TEX]C. \lambda_1=\frac{5}{16}\lambda_o[/TEX]

[TEX]D. \lambda_1=\frac{7}{16}\lambda_o[/TEX]


2) Cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng có N1= 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2=2000 vòng. Điện áp hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1= 110 V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2= 216 V. Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là:
A. 0,19.   B. 0,1.   C. 1,2.   D. 0,15.

3)Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là:
A. λ/12;   B. λ/6;   C. λ/4.   D. λ/3;

4) Đặt một điện áp u = 80cos(wt) (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40W, điện áp hiệu dụng UR = ULr = 25V; UC = 60V. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
A. 15Ω   B. 25Ω   C. 20Ω   D. 40Ω


mọi người giúp mình 3 bài này với...cảm ơn mn


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:14:34 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
2) Cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng có N1= 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2=2000 vòng. Điện áp hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1= 110 V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2= 216 V. Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là:
A. 0,19.   B. 0,1.   C. 1,2.   D. 0,15.

giả sử cuộn sơ cấp có điện trở không đáng kể thì : [tex]U'_1=U_L=\frac{N_1}{N_2}.U_2=108V[/tex]

khi [tex]U_1=110V[/tex] mà điện trở không đáng kể thì [tex]U'_2=\frac{N_2}{N_1}.U_1=220V > U_2=216V[/tex]

vậy [tex]U_1^2=U_L^2+U_r^2\Rightarrow U_r=20,88V[/tex]

[tex]\frac{r}{Z_L}=\frac{U_r}{U_L}=0,19[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:29:49 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
3)Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là:
A. λ/12;   B. λ/6;   C. λ/4.   D. λ/3;

Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là: [tex]\frac{\lambda }{2}-\frac{\lambda }{12}-\frac{\lambda }{12}=\frac{\lambda }{3}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: KPS trong 02:37:20 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
3)Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là:
A. λ/12;   B. λ/6;   C. λ/4.   D. λ/3;

Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là: [tex]\frac{\lambda }{2}-\frac{\lambda }{12}-\frac{\lambda }{12}=\frac{\lambda }{3}[/tex]bạn ơi giải thích cho mình chỗ này nhé...cảm ơn bạn


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:49:19 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
4) Đặt một điện áp u = 80cos(wt) (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm thì thấy công suất tiêu thụ của mạch là 40W, điện áp hiệu dụng UR = ULr = 25V; UC = 60V. Điện trở thuần r của cuộn dây bằng bao nhiêu?
A. 15Ω   B. 25Ω   C. 20Ω   D. 40Ω

ta có: [tex]U^2=(U_R+U_r)^2+(U_L-U_C)^2[/tex] (1)

[tex]U_d^2=U_L^2+U_r^2[/tex] (2)

thay số vào (1), (2) => [tex]U_r=15V; U_L=20V[/tex]

so sánh Ur và UR => [tex]R=\frac{5}{3}r[/tex]

so sánh Uc và UL => [tex]Z_C=3Z_L[/tex]

so sánh Ur và UL => [tex]Z_L=\frac{4}{3}r[/tex]

thay chúng vào pt: [tex]P=(R+r).\frac{U^2}{(R+r)^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex]

=> [tex]r=15\Omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:55:44 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
3)Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là:
A. λ/12;   B. λ/6;   C. λ/4.   D. λ/3;

Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một khoảng là: [tex]\frac{\lambda }{2}-\frac{\lambda }{12}-\frac{\lambda }{12}=\frac{\lambda }{3}[/tex]bạn ơi giải thích cho mình chỗ này nhé...cảm ơn bạn

bạn nhìn hình vẽ.

thời gian phần tử tại bụng dao động từ VTCB đến vị trí trung điểm của biên độ là T/12, thời gian này cũng bằng với thời gian sóng truyền từ nút(gần M) đến M.

và trong thời gian T/12 sóng truyền được quãng đường [tex]\frac{\lambda }{12}[/tex] => khoảng cách từ nút(gần M) đến M là  [tex]\frac{\lambda }{12}[/tex]

dễ dàng thấy [tex]MN=\frac{\lambda }{2}-2.\frac{\lambda }{12}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: KPS trong 03:27:28 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

1) Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng[TEX]\lambda_1, \lambda_2[/TEX] với [TEX]\lambda_2=2\lambda_1[/TEX] vào một tấm kim loại thì  tổng động năng ban đầu cực đại của quang e bức ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là [TEX]\lambda_o[/TEX]. Mối quan hệ giữa bước sóng [TEX]\lambda_1[/TEX] và giới hạn quang điện [TEX]\lambda_0[/TEX] là?

[TEX]A. \lambda_1=\frac{3}{5}\lambda_o[/TEX]

[TEX]B. \lambda_1=\frac{5}{7}\lambda_o[/TEX]

[TEX]C. \lambda_1=\frac{5}{16}\lambda_o[/TEX]

[TEX]D. \lambda_1=\frac{7}{16}\lambda_o[/TEX]

hic nhầm đề hihi chỗ kia là lamda0 k phải lamda2


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: KPS trong 03:38:37 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012


1) Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng[TEX]\lambda_1, \lambda_2[/TEX] với [TEX]\lambda_2=2\lambda_1[/TEX] vào một tấm kim loại thì tỉ số tổng động năng ban đầu cực đại của quang e bức ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là [TEX]\lambda_o[/TEX]. Mối quan hệ giữa bước sóng [TEX]\lambda_1[/TEX] và giới hạn quang điện [TEX]\lambda_0[/TEX] là?

[TEX]A. \lambda_1=\frac{3}{5}\lambda_o[/TEX]

[TEX]B. \lambda_1=\frac{5}{7}\lambda_o[/TEX]

[TEX]C. \lambda_1=\frac{5}{16}\lambda_o[/TEX]

[TEX]D. \lambda_1=\frac{7}{16}\lambda_o[/TEX]

sr mọi người ghi thiếu đề


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Bài Trong Đề thi Thử
Gửi bởi: khaikull trong 04:39:28 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
ta có W1/W2=9 nên (1/lamda1- 1/lamdao)=(9/lamda2-9/lamda0)=> 8/lamda0 = 7/(2lamda1) => lamda1= 7/16lamda0