Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Messi_ndt trong 01:37:50 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9213Tiêu đề: Câu máy biến áp trong đề Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: Messi_ndt trong 01:37:50 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 35: Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 (V) xuống U2 =110 (V) với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 Vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121(V). Số vòng dây bị quấn ngược là:
A. 9   B. 8          C. 12               D. 10

Câu này trong đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu lần 3 nhưng em chưa biết cách làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Câu máy biến áp trong đề Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: kydhhd trong 01:46:09 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 35: Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 (V) xuống U2 =110 (V) với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 Vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121(V). Số vòng dây bị quấn ngược là:
A. 9   B. 8          C. 12               D. 10

Câu này trong đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu lần 3 nhưng em chưa biết cách làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ.
xem tương tự
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8737.msg40775#msg40775


Tiêu đề: Trả lời: Câu máy biến áp trong đề Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:53:33 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 35: Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 (V) xuống U2 =110 (V) với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 Vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121(V). Số vòng dây bị quấn ngược là:
A. 9   B. 8          C. 12               D. 10

Câu này trong đề thi thử Chuyên Phan Bội Châu lần 3 nhưng em chưa biết cách làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ.
Số vòng cuộn thứ cấp : N2=121/1.25=96,8 vòng
Số vòng cuộn so cấp nếu quấn đúng quấn đúng: N1/N2=U1/U2=220/110 ==> N1=193,6 vòng.
Gọi số vòng quấn sai x : [tex]\frac{193,6-2x}{N2}=\frac{220}{121}[/tex] ==> x=8,06 vòng


Tiêu đề: Trả lời: Câu máy biến áp trong đề Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: Messi_ndt trong 02:14:59 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Bài này 1.25vôn/ vòng em cứ nhầm là vòng/vôn.
[tex]\frac{176-2x}{88}=\frac{220}{121}.[/tex]
Suy ra x=8.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Câu máy biến áp trong đề Chuyên Phan Bội Châu
Gửi bởi: Mạnh Trường trong 10:01:40 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
x=8,06 vòng
Đâu có ra 8.06 đâu ạ? Ra là 8.8  :-[