Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 12:06:58 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9212Tiêu đề: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:06:58 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu1. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là Uo.Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là U'o.tỉ số U'o/Uo là:
A. [tex]\sqrt{\frac{5}{6}}[/tex]           B.[tex]\sqrt{3}/2[/tex]         C.[tex]\sqrt{5}/2[/tex] D.[tex]\sqrt{\frac{3}{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: hoibaitaply trong 12:14:50 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
[tex] {W}_{C1} = {W}_{C2} = {W}_{C3} = \frac{{W}_{L}}{3} =  \frac{W}{6} [/tex]

Mất 1 tụ c ==> [tex] W' = \frac{5W}{6} [/tex] ===> [tex] U' = \sqrt{\frac{5{U}_{o}}{6}}[/tex]

Mình nghĩ vậy hok biết sai hay đúng nữa :-ss


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:32:41 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
[tex] {W}_{C1} = {W}_{C2} = {W}_{C3} = \frac{{W}_{L}}{3} =  \frac{W}{6} [/tex]

Mất 1 tụ c ==> [tex] W' = \frac{5W}{6} [/tex] ===> [tex] U' = \sqrt{\frac{5{U}_{o}}{6}}[/tex]

Mình nghĩ vậy hok biết sai hay đúng nữa :-ss
ban đầu có 3 tụ  sau đó có 2 tụ nên năng lương phân bố trên mỗi tụ cũng khác đii. em ra đáp án C. anh tính lại đi nhé


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:22:41 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu1. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là Uo.Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là U'o.tỉ số U'o/Uo là:
A. [tex]\sqrt{\frac{5}{6}}[/tex]           B.[tex]\sqrt{3}/2[/tex]         C.[tex]\sqrt{5}/2[/tex] D.[tex]\sqrt{\frac{3}{2}}[/tex]
Khi mắc nối tiếp ==>[tex]W_{cb}/3=W_{c1}=W_{c2}=W_{c3}[/tex]
Khi dao động [tex]W=W_{Lmax}=W_{cbmax}=3.CU_0^2/2[/tex]
Khi [tex]W_L=W_C ==> W_{cb}=W/2 ==> W_{c1}=W_{c2}=W_{c3}=W/6[/tex]
1 tụ đánh thủng ==> [tex]W'=W-W/6=5W/6[/tex]
==> Điện áp cực đại từng tụ là : [tex]1/2CU_0'^2=W'/2=5W/12=\frac{15}{24}CU_0^2[/tex]
==> [tex]U_0'=\frac{\sqrt{5}}{2}U_0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:33:46 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
2.Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với PT:u1=u2=acos(40IIt) cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s.Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB.Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm với biên độ cực đại là :
A.8,9cm         B.3,3cm              C.6cm           D.9,7cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:31:29 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
2.Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với PT:u1=u2=acos(40IIt) cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s.Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB.Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm với biên độ cực đại là :
A.8,9cm         B.3,3cm              C.6cm           D.9,7cm
[tex]\lambda=1,5cm[/tex]
C và D phải thuộc cực đại bậc 1 ==> CO'=DO'=2cm
[tex]==> CA-CB=\lambda[/tex] mặt khác [tex]CA^2-CB^2=32[/tex]
[tex]==> CB=9,92cm ==> h=\sqrt{CB^2-2^2}=9,7cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:06:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
2.Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với PT:u1=u2=acos(40IIt) cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s.Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB.Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm với biên độ cực đại là :
A.8,9cm         B.3,3cm              C.6cm           D.9,7cm
[tex]\lambda=1,5cm[/tex]
C và D phải thuộc cực đại bậc 1 ==> CO'=DO'=2cm
[tex]==> CA-CB=\lambda[/tex] mặt khác [tex]CA^2-CB^2=32[/tex]
[tex]==> CB=9,92cm ==> h=\sqrt{CB^2-2^2}=9,7cm[/tex]
Đoạn màu đỏ là sao thế thầy ,em xem lời giải bài này nó dài lắm, mà chưa hiểu ,thầy làm rõ thêm được ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ nhờ MN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:12:11 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
2.Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với PT:u1=u2=acos(40IIt) cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s.Xét đoạn thẳng CD=4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB.Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm với biên độ cực đại là :
A.8,9cm         B.3,3cm              C.6cm           D.9,7cm
[tex]\lambda=1,5cm[/tex]
C và D phải thuộc cực đại bậc 1 ==> CO'=DO'=2cm
[tex]==> CA-CB=\lambda[/tex] mặt khác [tex]CA^2-CB^2=32[/tex]
[tex]==> CB=9,92cm ==> h=\sqrt{CB^2-2^2}=9,7cm[/tex]
Đoạn màu đỏ là sao thế thầy ,em xem lời giải bài này nó dài lắm, mà chưa hiểu ,thầy làm rõ thêm được ko ạ
Do có hình rồi nên thầy làm tắt:
[tex](CA^2=h^2+(AO+OC')^2=h^2+36 , CB^2=h^2+BC'^2=h^2+4)[/tex]