Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 11:11:43 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9209Tiêu đề: mọi người giúp em bài sóng
Gửi bởi: khaikull trong 11:11:43 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
trên mặt nước có 2 nguồn sóng A,B giống hệt nhau và AB=24cm. các sóng có cùng bước sóng lamda=2.5cm. hai điểm M, N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm AB 1 đoạn là 16cm. và cùng cách đều A,B. Số điểm trên đoạn Mn dao động cùng pha với nguồn là:  A.7  B.8(đá)  C.9   D.6


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em bài sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:07 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
trên mặt nước có 2 nguồn sóng A,B giống hệt nhau và AB=24cm. các sóng có cùng bước sóng lamda=2.5cm. hai điểm M, N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm AB 1 đoạn là 16cm. và cùng cách đều A,B. Số điểm trên đoạn Mn dao động cùng pha với nguồn là:  A.7  B.8(đá)  C.9   D.6
Gọi P là vị trí trên MO (O là trung điểm AB): [tex]u_P=2Acos(\omega.t-\frac{2\pi.AP}{\lambda})[/tex]
Để P đồng pha A ==> [tex]2\pi.AP/\lambda=k2\pi ==> AP=k\lambda[/tex]
Mà AB/2 <= AP <= AM ==> 4,8 <= k <= 8 ==> k=5,...,8 ==> Trên OM có 4 điểm ==> MN có 8 điểm