Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: why_metb trong 11:05:23 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9208Tiêu đề: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: why_metb trong 11:05:23 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Một con lắc đơn treo vào trần 1 thang máy đang chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc a=g/4 với g là gia tốc rơi tự do tại vị trí đặt thang máy .Chu kì dao động của con lắc khi đó là 1.5s.Chu kì con lắc khi thang máy đứng yên?(bài này mình tính ra 1,299s nhưng đáp án lại là 1.677s).
Câu 2 :Trong thí nghiệm giao thoa iang khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\inline {\lambda _1} = 0.48\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _2} = 0.64\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _3} = 0.72\mu m[/tex].Trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm,có bao nhiêu vân màu đỏ(ứng với bước sóng [tex]\inline {\lambda _3}[/tex]) (bài này mình tính ra 5 nhưng đáp án lại là 4)!
Câu 3:Đặt điện áp u=U[tex]\inline \sqrt 2[/tex]cos(120pi+pi/3) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/2.4pi (H).Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 150v thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là 4A.Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm?
Câu 4:Đặt hiệu điện thế một chiều U1=18V vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L=1/4pi (H) thì công suất tiêu thụ điện của cuộn dây là 10,8v.Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều 90v-60hz thì công suất tiêu thụ của cuộn dây bằng?
-Mọi người giúp mình nhé!thanks nha! 


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:14:43 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Một con lắc đơn treo vào trần 1 thang máy đang chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc a=g/4 với g là gia tốc rơi tự do tại vị trí đặt thang máy .Chu kì dao động của con lắc khi đó là 1.5s.Chu kì con lắc khi thang máy đứng yên?(bài này mình tính ra 1,299s nhưng đáp án lại là 1.677s)

 
Con lắc đi lên nhanh dần đều -->gia tốc biểu kiến g'=g+a =5g/4 --->T'=[tex]2II\sqrt{\frac{l}{g'}}[/tex]

Khi con lắc đứng yên thì T=2II[tex]\sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]

Lập tỷ số ==>[tex]\frac{T'}{T}=\sqrt{\frac{g}{g'}}[/tex] -->T=1,677s


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:23:21 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Câu 4:Đặt hiệu điện thế một chiều U1=18V vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L=1/4pi (H) thì công suất tiêu thụ điện của cuộn dây là 10,8v.Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều 90v-60hz thì công suất tiêu thụ của cuộn dây bằng?
 
Khi đặt vào HDT 1 chiều thì ta có : P=[tex]\frac{U^{2}}{R}[/tex] -->R=30
ZL=30 ,U=90
Khi đặt vào HDT xoay chiều thì ta có : P=[tex]\frac{RU^{2}}{R^{2}+ZL^{2}}[/tex] =
[tex]\frac{30.90^{2}}{2.30^{2}}[/tex] =135WTiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:37:17 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 2 :Trong thí nghiệm giao thoa iang khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\inline {\lambda _1} = 0.48\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _2} = 0.64\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _3} = 0.72\mu m[/tex].Trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm,có bao nhiêu vân màu đỏ(ứng với bước sóng [tex]\inline {\lambda _3}[/tex]) (bài này mình tính r

 
Áp dụng tiếp cái CT tính nhanh BSCNN của 3 bước sóng  8-x -->[tex]\lambda chung[/tex]=576
==>K1:K2:K3=12:9:8

K1:K2=4/3 (1 vân trùng)  K1:K3=3/2=6/4=9/6  (2 vân trùng ) K2:K3=9/8(1 vân trùng ) ==>Số vân màu đỏ (lamda3)=7-2-1=4 vân
Có thể tính được số VS của 2 bS kia nếu đề có hỏi !!!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: why_metb trong 06:12:05 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
- mcd-) máy tính hỏng hôm nay mới vào đk! mcd-)
Còn bài 3 nữa giúp mình với!mình tính mà vẫn không đúng đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:49:21 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 3:Đặt điện áp u=U[tex]\inline \sqrt 2[/tex]cos(120pi+pi/3) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/2.4pi (H).Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 150v thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là 4A.Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm?
 
ZL=50 -->I1=U/ZL=3A --->Io=[tex]\sqrt{I1^{2}+I2^{2}}[/tex]=5A
đoạn mạch chỉ có cuộn cảm -->u sớm pha hơn i góc II/2 -->[tex]\varphi i[/tex]=-II/6
Vậy biểu thức i=5cos(120IIt-II/6) 8-xTiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 10:27:31 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 2 :Trong thí nghiệm giao thoa iang khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\inline {\lambda _1} = 0.48\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _2} = 0.64\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _3} = 0.72\mu m[/tex].Trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm,có bao nhiêu vân màu đỏ(ứng với bước sóng [tex]\inline {\lambda _3}[/tex]) (bài này mình tính r

 
Áp dụng tiếp cái CT tính nhanh BSCNN của 3 bước sóng  8-x -->[tex]\lambda chung[/tex]=576
==>K1:K2:K3=12:9:8

K1:K2=4/3 (1 vân trùng)  K1:K3=3/2=6/4=9/6  (2 vân trùng ) K2:K3=9/8(1 vân trùng ) ==>Số vân màu đỏ (lamda3)=7-2-1=4 vân
Có thể tính được số VS của 2 bS kia nếu đề có hỏi !!!


theo mk bài này k1/k2=4/3=8/6=12/9( có 3 vân trùng)
 k2/k3=9/8(1van trùng)
 k1/k3=3/2=6/4=9/6(3 vân trùng)
vậy số vân đỏ(lamda 2)= 8-3-1= 4 vân chứ


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 10:40:21 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 3:Đặt điện áp u=U[tex]\inline \sqrt 2[/tex]cos(120pi+pi/3) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/2.4pi (H).Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 150v thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là 4A.Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm?
 
ZL=50 -->I1=U/ZL=3A --->Io=[tex]\sqrt{I1^{2}+I2^{2}}[/tex]=5A
đoạn mạch chỉ có cuộn cảm -->u sớm pha hơn i góc II/2 -->[tex]\varphi i[/tex]=-II/6
Vậy biểu thức i=5cos(120IIt-II/6) 8-xbạn mark ui. theo  mk hc thì iL=uL/ZL là ko paoh đúng bạn à. sao bạn lại áp dụng thế dc. đây là điện áp tức thời mà


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: missyou266 trong 10:45:11 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 2 :Trong thí nghiệm giao thoa iang khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\inline {\lambda _1} = 0.48\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _2} = 0.64\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _3} = 0.72\mu m[/tex].Trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm,có bao nhiêu vân màu đỏ(ứng với bước sóng [tex]\inline {\lambda _3}[/tex]) (bài này mình tính r

 
Áp dụng tiếp cái CT tính nhanh BSCNN của 3 bước sóng  8-x -->[tex]\lambda chung[/tex]=576
==>K1:K2:K3=12:9:8

K1:K2=4/3 (1 vân trùng)  K1:K3=3/2=6/4=9/6  (2 vân trùng ) K2:K3=9/8(1 vân trùng ) ==>Số vân màu đỏ (lamda3)=7-2-1=4 vân
Có thể tính được số VS của 2 bS kia nếu đề có hỏi !!!

bài này mình lại nghỉ thế này !
    

theo mk bài này k1/k2=4/3=8/6=12/9( có 3 vân trùng)
 k2/k3=9/8(1van trùng)
 k1/k3=3/2=6/4=9/6(3 vân trùng)
vậy số vân đỏ(lamda 2)= 8-3-1= 4 vân chứ
k1/k2=4/3=8/6=12/9( có 3 vân trùng nhưng trong khoản giữa 2 vân sáng thì chỉ có  2 vân trùng )
k1/k3=3/2=6/4=9/6(3 vân trùng nhưng trong khoản giữa 2 vân sáng thì  chi có 2 vân trùng )
k2/k3=9/8(1 van trùng nhưng trong khoản giữa 2 vân sáng thì ko có vân trùng )
KL: số vân đỏ(lamda 2)= 8-2-2= 4 vân trùng


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 10:47:42 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 2 :Trong thí nghiệm giao thoa iang khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\inline {\lambda _1} = 0.48\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _2} = 0.64\mu m[/tex],[tex]\inline {\lambda _3} = 0.72\mu m[/tex].Trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm,có bao nhiêu vân màu đỏ(ứng với bước sóng [tex]\inline {\lambda _3}[/tex]) (bài này mình tính r

 
Áp dụng tiếp cái CT tính nhanh BSCNN của 3 bước sóng  8-x -->[tex]\lambda chung[/tex]=576
==>K1:K2:K3=12:9:8

K1:K2=4/3 (1 vân trùng)  K1:K3=3/2=6/4=9/6  (2 vân trùng ) K2:K3=9/8(1 vân trùng ) ==>Số vân màu đỏ (lamda3)=7-2-1=4 vân
Có thể tính được số VS của 2 bS kia nếu đề có hỏi !!!

bài này mình lại nghỉ thế này !
    

theo mk bài này k1/k2=4/3=8/6=12/9( có 3 vân trùng)
 k2/k3=9/8(1van trùng)
 k1/k3=3/2=6/4=9/6(3 vân trùng)
vậy số vân đỏ(lamda 2)= 8-3-1= 4 vân chứ
k1/k2=4/3=8/6=12/9( có 3 vân trùng nhưng trong khoản giữa 2 vân sáng thì chỉ có  2 vân trùng )
k1/k3=3/2=6/4=9/6(3 vân trùng nhưng trong khoản giữa 2 vân sáng thì  chi có 2 vân trùng )
k2/k3=9/8(1 van trùng nhưng trong khoản giữa 2 vân sáng thì ko có vân trùng )
KL: số vân đỏ(lamda 2)= 8-2-2= 4 vân trùng

missyou ơi bạn nhầm ùi. đây là của lamda3 muk. có phải của lamda2 đâu


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: why_metb trong 10:53:14 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 3:Đặt điện áp u=U[tex]\inline \sqrt 2[/tex]cos(120pi+pi/3) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/2.4pi (H).Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 150v thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là 4A.Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm?
 
ZL=50 -->I1=U/ZL=3A --->Io=[tex]\sqrt{I1^{2}+I2^{2}}[/tex]=5A
đoạn mạch chỉ có cuộn cảm -->u sớm pha hơn i góc II/2 -->[tex]\varphi i[/tex]=-II/6
Vậy biểu thức i=5cos(120IIt-II/6) 8-x


-mark ơi kia là điện áp tức thời mà!thầy giáo mình bảo ko dk áp dụng công thức đó mà!?????
- Dùng công thức đọc lập giũa u và i ta có: i^2/Io^2 +u^2/Uo^2 =1 ( với Uo=Io.Zl)


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 11:03:56 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Câu 3:Đặt điện áp u=U[tex]\inline \sqrt 2[/tex]cos(120pi+pi/3) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/2.4pi (H).Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 150v thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là 4A.Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm?
 
ZL=50 -->I1=U/ZL=3A --->Io=[tex]\sqrt{I1^{2}+I2^{2}}[/tex]=5A
đoạn mạch chỉ có cuộn cảm -->u sớm pha hơn i góc II/2 -->[tex]\varphi i[/tex]=-II/6
Vậy biểu thức i=5cos(120IIt-II/6) 8-x


-mark ơi kia là điện áp tức thời mà!thầy giáo mình bảo ko dk áp dụng công thức đó mà!?????
- Dùng công thức đọc lập giũa u và i ta có: i^2/Io^2 +u^2/Uo^2 =1 ( với Uo=Io.Zl)
chuẩn ùi đó bạn. cứ thế là ra dc Io và ra pt thui