Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: chauthikieuoanh trong 10:08:47 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9202Tiêu đề: bai dong dien xoay chieu kho,
Gửi bởi: chauthikieuoanh trong 10:08:47 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
mong cac thay co, va cac ban giup e giai dum bai nay.

một doạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM va MB mac nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có d0o65 tự cảm L. Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi đặc vao 2 đầu AB một điệp áp xoay chiều có tần số góc W thì tổng trở của đoạn mạch AB là Z, tổng trở của đoạn mạch AM là Z1, tổng trở của đoạng mạch MB là Z2. nếu Z = [tex]\sqrt{Z^{2}_{1}} + Z^{2}_{2}}[/tex]
thì tần số góc W bằng
A.  [tex]\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_{1}R_{2}}{LC}}[/tex]
B. [tex]\sqrt{\frac{R_{1}R_{2}}{2LC}}[/tex]
C. [tex]\sqrt{\frac{2R_{1}R_{2}}{LC}}[/tex]
D. [tex]\sqrt{\frac{R_{1}R_{2}}{LC}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai dong dien xoay chieu kho,
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:15:40 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
mong cac thay co, va cac ban giup e giai dum bai nay.

một doạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM va MB mac nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có d0o65 tự cảm L. Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi đặc vao 2 đầu AB một điệp áp xoay chiều có tần số góc W thì tổng trở của đoạn mạch AB là Z, tổng trở của đoạn mạch AM là Z1, tổng trở của đoạng mạch MB là Z2. nếu Z = [tex]\sqrt{Z^{2}_{1}} + Z^{2}_{2}}[/tex]
thì tần số góc W bằng
A.  [tex]\frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_{1}R_{2}}{LC}}[/tex]
B. [tex]\sqrt{\frac{R_{1}R_{2}}{2LC}}[/tex]
C. [tex]\sqrt{\frac{2R_{1}R_{2}}{LC}}[/tex]
D. [tex]\sqrt{\frac{R_{1}R_{2}}{LC}}[/tex]


Bài này đã từng đc đưa ra bàn luận r bạn ạ.ĐK  để  Z = [tex]\sqrt{Z^{2}_{1}} + Z^{2}_{2}}[/tex] R1R2=L/C không phụ thuộc vào [tex]\omega[/tex] nên k có đ.án đúng


Tiêu đề: Trả lời: bai dong dien xoay chieu kho,
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:21:46 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Xem bàn luận về bài này tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6565.msg30470#msg30470).