Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 09:52:37 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9201Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng, thi thử Đại Học Vinh, giúp tơ với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 09:52:37 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu1: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, D=1,2m, Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai khe ảnh s1’s2’=4mm, bỏ thấu kính đi rồi chiếu ánh sáng hai khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda=0,75micromet, thì khoảng vân thu được trên màn là:
A. 0,225mm     B. 1,25mm      C. 3,6mm      D. 0,9mm

Câu 2:Trong mạch điện xoay chiều RLC các phần tử R,L,C nhận được năng lượng cung cấp từ nguồn điện xoay chiều. Năng lượng từ phần tử nào không được hoàn trả về nguồn điện:
A. R      B. C      C. L     D. L,C

Câu3:Hai nguồn sóng kết hợp A, b trên mặt thoáng ua=ub=4cos(10pit)mm. Coi biên độ không đổi, v=15cm/s, hai điểm M1. M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm. Có AM1-BM1=1cm và AM2-BM2=3,5cm. Tại thời điểm li độ M1=3mm, thì li độ M2 là:
A. 3mm     B. -3mm     C. –can3mm    D.-3can3mm

Mấy thầy và mấy bạn giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng, thi thử Đại Học Vinh, giúp tơ với
Gửi bởi: kydhhd trong 10:23:44 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu1: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, D=1,2m, Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai khe ảnh s1’s2’=4mm, bỏ thấu kính đi rồi chiếu ánh sáng hai khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda=0,75micromet, thì khoảng vân thu được trên màn là:
A. 0,225mm     B. 1,25mm      C. 3,6mm      D. 0,9mm


câu này không biết có nên ra thi đại học không nữa vì em lam thấy dài qua
tính tiệu cự của thấu kính cũng dài rôi, nhưng mình lấy công thức thôi nhé
[tex]f=\frac{L^{2}-l^{2}}{4L}=\frac{D^{2}-l^{2}}{4D}=\frac{120^{2}-72^{2}}{4.120}=19,2cm[/tex]
mắt khác ta có :[tex]d+d'=120; d'=\frac{df}{d-f}[/tex]
2 pt trên giải ra cho 2 nghiệm d=24cm hoặc d=96cm
nhưng theo đề bài thì S1'S2'=4mm ứng với TH ảnh lớn nên ta láy d=24cm----->d'=120-24=96cm
[tex]\frac{S1'S2'}{S1S2}=\frac{d'}{d}\Rightarrow S1S2=1mm\Rightarrow i=\lambda \frac{D}{a}=0,75.10^{-6}\frac{1,2}{10^{-3}}=0,9mm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng, thi thử Đại Học Vinh, giúp tơ với
Gửi bởi: kydhhd trong 10:29:15 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Câu 2:Trong mạch điện xoay chiều RLC các phần tử R,L,C nhận được năng lượng cung cấp từ nguồn điện xoay chiều. Năng lượng từ phần tử nào không được hoàn trả về nguồn điện:
A. R      B. C      C. L     D. L,C


Mấy thầy và mấy bạn giúp với
câu này mình chọn A


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng, thi thử Đại Học Vinh, giúp tơ với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:43:25 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu1: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, D=1,2m, Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai khe ảnh s1’s2’=4mm, bỏ thấu kính đi rồi chiếu ánh sáng hai khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda=0,75micromet, thì khoảng vân thu được trên màn là:
A. 0,225mm     B. 1,25mm      C. 3,6mm      D. 0,9mm


do tính chất vật ảnh đổi chỗ cho nên bạn có thể có thể kết luận luôn 2 thấu kinh ở VT đối xứng nhau như H. vẽ. dựa vào h.vẽ => a=1 mm
i=0,9mm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng, thi thử Đại Học Vinh, giúp tơ với
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:11:21 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Câu3:Hai nguồn sóng kết hợp A, b trên mặt thoáng ua=ub=4cos(10pit)mm. Coi biên độ không đổi, v=15cm/s, hai điểm M1. M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm. Có AM1-BM1=1cm và AM2-BM2=3,5cm. Tại thời điểm li độ M1=3mm, thì li độ M2 là:
A. 3mm     B. -3mm     C. –can3mm    D.-3can3mm

Mấy thầy và mấy bạn giúp với
Bước sóng : 3cm . Phương trình sóng tại một điểm M bất kì có dạng :

[tex]u_{M} = 8cos\pi \frac{d_{1} - d_{2}}{\lambda }cos\left(10\pi t - \pi \frac{ d_{1} + d_{2}}{\lambda } \right)[/tex]

Do hai điểm M1. M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm nên[tex]\frac{ d_{1} + d_{2}}{\lambda }[/tex] của chúng có giá trị như nhau.

Tại điểm M1 ta có : [tex]u_{M1} = 8cos \frac{\pi }{3}cos\left(10\pi t - \pi \frac{ d_{1} + d_{2}}{\lambda } \right) = 3[/tex]

Nên tại M2 ta có : [tex]u_{M2} = 8cos \frac{3,5\pi }{3}cos\left(10\pi t - \pi \frac{ d_{1} + d_{2}}{\lambda } \right) = - 8cos\frac{\pi }{6}cos\left(10\pi t - \pi \frac{ d_{1} + d_{2}}{\lambda } \right) = - u_{M1}\sqrt{3}[/tex]