Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 09:51:40 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9200Tiêu đề: 1 bài khó về dao động tắt dần cần giúp đỡ
Gửi bởi: nanaghusa trong 09:51:40 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T=2s khối lượng 1kg. Biên độ ban đầu của con lắc là ^{5^{o}} do lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. tính lực cản:
A. 0,011N   B. 0,11 N   C. 0,022 N   D. 0,625N
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài khó về dao động tắt dần cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:01:08 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T=2s khối lượng 1kg. Biên độ ban đầu của con lắc là ^{5^{o}} do lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. tính lực cản:
A. 0,011N   B. 0,11 N   C. 0,022 N   D. 0,625N
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !
số chu kì vật thực hiện được
N=40:2=20
độ giảm biên độ sau 20 chu ki dao động
[tex]\alpha _{0}-0=N.\frac{4F}{mg}\Rightarrow F=\frac{\alpha _{0}m.g}{4.N}=\frac{5.3,14.10}{180.4.20}=0,011N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài khó về dao động tắt dần cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:01:44 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T=2s khối lượng 1kg. Biên độ ban đầu của con lắc là ^{5^{o}} do lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. tính lực cản:
A. 0,011N   B. 0,11 N   C. 0,022 N   D. 0,625N
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !
số dđông toàn phần thực hiên đc là n=t/T=20 lần
độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là [tex]\Delta A=\frac{A}{n}=\frac{4F_c}{m\omega ^2}\Rightarrow F_c=0,011[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 bài khó về dao động tắt dần cần giúp đỡ
Gửi bởi: linh1594 trong 05:46:08 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1 đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T=2s khối lượng 1kg. Biên độ ban đầu của con lắc là ^{5^{o}} do lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. tính lực cản:
A. 0,011N   B. 0,11 N   C. 0,022 N   D. 0,625N
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !
số chu kì vật thực hiện được
N=40:2=20
độ giảm biên độ sau 20 chu ki dao động
[tex]\alpha _{0}-0=N.\frac{4F}{mg}\Rightarrow F=\frac{\alpha _{0}m.g}{4.N}=\frac{5.3,14.10}{180.4.20}=0,011N[/tex]

thầy ơi cho em hỏi;giả sử đề vẫn như thế nhưng người ta bắt tính năng lượng cần cung cấp cho vật để sau 60s vật dừng lại thì giải thế nào ạ!