Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zirk Tee trong 08:02:12 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9194Tiêu đề: Hai bài điện xoay chiều cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: Zirk Tee trong 08:02:12 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 1 : Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C ( R,L,C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên L có độ lớn bằng nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 0
B. 0,5
C. 0,71
D. 0,87
------
Câu 2: Khi thay thế dây truyền tải điện bằng một dây khác cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp đôi thì hiệu suất tải điện là 91%. Hỏi khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp 3 lần thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là bao nhiêu. Biết công suất và điện áp nơi sản xuất là không đổi.
A. 94 %
B. 96%
C. 92%
D. 95%


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài điện xoay chiều cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: kydhhd trong 08:09:03 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Câu 1 : Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C ( R,L,C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên L có độ lớn bằng nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 0
B. 0,5
C. 0,71
D. 0,87


vẽ giãn đồ véc tơ ra(chọn trục hoành lam trục gốc)
Khi Ul và Uab bằng 1 nửa giá trị của nó thì Ul và Uab tạo với trục hoành 1 góc 60 đô(Ul nhanh pha hơn)
mắt khác Ul nhanh pha hơn i 1 góc 90 độ ----------->i nhanh pha hơn Uab 1 góc 120-90=30 đô-------> hê số công suất là:0.87


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài điện xoay chiều cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: kydhhd trong 08:19:01 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012


Câu 2: Khi thay thế dây truyền tải điện bằng một dây khác cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp đôi thì hiệu suất tải điện là 91%. Hỏi khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu nhưng có đường kính tăng gấp 3 lần thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là bao nhiêu. Biết công suất và điện áp nơi sản xuất là không đổi.
A. 94 %
B. 96%
C. 92%
D. 95%
hiệu suất 91% thì hiệu suất hao phí là:[tex]9=\frac{\Delta P}{P}=\frac{P}{U^{2}cos^{2}\varphi }\rho \frac{l}{\Pi .4R^{2}}[/tex]
khi tăng đường kính lên 3 lân so với đường kính ban đầu
[tex]H'=\frac{P^{2}}{U^{2}cos^{2}\varphi }\rho \frac{l}{\Pi 9R^{2}}[/tex]
lập tỉ số:[tex]\frac{H'}{9}=\frac{4}{9}\Rightarrow H'=4[/tex]
vậy hiệu suất truyền tải điện năng là 100-4=96%