Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 12:11:57 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9190Tiêu đề: Bài đồng hồ nhanh chậm
Gửi bởi: bopchip trong 12:11:57 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Em nhờ các thầy và các bạn giúp.
Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chỉ chịu một lực hấp dẫn bằng 1/4 lực hấp dẫn mà nó chịu trên mặt Trái Đất. Giả sử một đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên mặt trái đất được đưa lên hành tinh đó. Khi kim phút của đồng hồ này quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế là?
A. 0,5 giờ.
B. 2 giờ
C. 0,25 giờ.
D. 4 giờ


Tiêu đề: Trả lời: Bài đồng hồ nhanh chậm
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:31:45 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Làm bài này nữa rồi out !
Lực hấp dẫn giảm 4 lần thì gia tốc rơi tự do giảm 4 lần => chu kì tăng 2 lần
                    Ts = 2 Tđ
=> đồng hồ chạy chậm
gọi t là khoảng thời gian thực tế, t' = 1h là thời gian đồng hồ chạy sai chỉ
              t = t' + [tex]\Delta t[/tex]
Với [tex]\Delta t = \left|t(\frac{T_{s}}{T_{đ}}-1) \right|[/tex] = 0,5t[/color]
Vậy t = 2t' = 2 htraugia dùng công thức không chính xác !

Thời gian chạy sai của đồng hồ chính xác được tính bởi :

[tex]\Delta t = \left|t(\frac{T_{đ}}{T_{s}}-1) \right|[/tex] [/color]

Em nghĩ là đúng đấy chứ thầy !
CM:
 Gọi chu kì chạy sai : Ts
      chu kì chạy đúng: Tđ
  => Trong khoảng thời gian Tđ thì đồng hồ đã chạy sai [tex]\left|T_{s}-T_{đ} \right|[/tex]
  => Trong 1 s khoảng thời gian đồng hồ chạy sai là: [tex]\frac{\left|T_{s}-T_{đ} \right|}{T_{đ}}[/tex]
  => Trong t (s) đồng hồ chạy sai một lượng: [tex]\Delta t = t\frac{\left|T_{s} - T_{đ}\right|}{T_{đ}}= t\left|\frac{T_{s}}{T_{đ}}-1 \right|[/tex]
 Thầy ơi thầy xem dùm em phần chứng minh của em sai chỗ nào ạ !

Em dùng qui tắc tỉ lệ như vậy không có cơ sở !

Để tìm thời gian chạy sai ta dựa trên cơ chế hoạt động của đồng hồ cơ học : cứ thực hiện được một dao động thì đồng hồ chỉ cho ta thời gian đã trôi qua là T.

+ Khi đồng hồ chạy đúng thì T là thời gian đồng hồ chỉ và cũng là thời gian "thật "

+ Khi đồng hồ chạy sai thì T là thời gian đồng hồ chỉ còn thời gian "thật "là Ts

Xét trong khoảng thời gian "thật " là t . Số chu kì mà con lắc của đồng hồ chạy sai thực hiện được là  : [tex]n = \frac{t}{T_{s}}[/tex]

Vậy thời gian mà đồng hồ chạy sai chỉ là : [tex]t' = nT = \frac{t}{T_{s}}T[/tex]

Thời gian chạy sai của nó là : [tex]\Delta t = |t' - t| = t|\frac{T}{T_{s}}-1|[/tex]
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài đồng hồ nhanh chậm
Gửi bởi: kydhhd trong 07:44:17 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Em nghĩ là đúng đấy chứ thầy !
CM:
 Gọi chu kì chạy sai : Ts
      chu kì chạy đúng: Tđ
  => Trong khoảng thời gian Tđ thì đồng hồ đã chạy sai [tex]\left|T_{s}-T_{đ} \right|[/tex]
  => Trong 1 s khoảng thời gian đồng hồ chạy sai là: [tex]\frac{\left|T_{s}-T_{đ} \right|}{T_{đ}}[/tex]
  => Trong t (s) đồng hồ chạy sai một lượng: [tex]\Delta t = t\frac{\left|T_{s} - T_{đ}\right|}{T_{đ}}= t\left|\frac{T_{s}}{T_{đ}}-1 \right|[/tex]
 Thầy ơi thầy xem dùm em phần chứng minh của em sai chỗ nào ạ !
công thức này chỉ áp dụng cho Ts gần bằng T thôi, còn nếu Ts khác T nhiều thì phả dùng công thức của thầy Quang


Tiêu đề: Trả lời: Bài đồng hồ nhanh chậm
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:03:38 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Cơ chế hoạt động của đồng hồ cơ như sau  :

Khi con lắc đến vị trí biên thì nó làm cho bánh răng nhích đi một răng tương ứng với kim nhích qua một vị trí mới ( thông thường là một giây như trong con lắc gõ giây ). Cơ chế này độc lập với chu kì riêng của con lắc nên mới dẫn đến đồng hồ chạy sai khi chỉnh các đặc tính riêng cuỉa nó như chiều dài , gia tốc trọng trường ...

Như vậy khi vật nặng chưa tới biên thì kim chưa nhích đi nên ta cũng chưa biết đồng hồ chạy nhanh hay chậm !

Chính vì thế đê bài luôn yêu cầu tính thời gian chạy sai của đồng hồ trong một thời gian nguyên lần chu kì hoặc trong một thời gian rất lớn so với chu kì ( xem là một số nguyên lần chu kì )


Tiêu đề: Trả lời: Bài đồng hồ nhanh chậm
Gửi bởi: __i.s2.N__ trong 09:01:45 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
Chính vì thế ngừoi ta ra đê tính thời gian chạy sai của đồng hồ trong một thời gian nguyên lần chu kì hoặc trong một thời gian rất lớn so với chu kì ( xem là một số nguyên lần chu kì )
Vote cho thầy quang dương...Lập luận của thầy chuẩn không cần chỉnh....hihihi


Tiêu đề: Trả lời: Bài đồng hồ nhanh chậm
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:12:00 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
Công thức trên chỉ áp dụng khi thời gian "t" là thời gian "thật - số chỉ của đồng hồ thật"
Trong bài trên, đề cho thời gian "t" là số chỉ của đồng hồ sai do đó áp dụng công thức của thầy Quang ko ổn.
Theo tôi với đề bài trên phải áp dụng công thức: [tex]\Delta t=t\left|\frac{T_{s}}{T_{d}}-1 \right|=1h[/tex]
Thật ra bài này suy luận theo thực tế cũng thấy ngay: Do chu kì của đồng hồ chạy sai gấp 2 lần đồng hồ chạy đúng nên khi đồng hồ sai chỉ 1h thì đồng hồ đúng chỉ 2h
Nếu làm theo công thức của thầy Quang Dương thì thời gian thức tế là 1,5h
Rất mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn học sinh