Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 10:04:17 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9186Tiêu đề: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:04:17 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Một con lắc đơn trong thang ,máy đứng yên có E=150mJ , g=9,8m/s2 cho thang máy đi xuông nhanh dần đều với a=2.5m/s2 đúng lúc vận tốc con lắc bằng không.con lăc sẽ dao động với cơ năng;
đáp án là 111,7mJ giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:23:05 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Một con lắc đơn trong thang ,máy đứng yên có E=150mJ , g=9,8m/s2 cho thang máy đi xuông nhanh dần đều với a=2.5m/s2 đúng lúc vận tốc con lắc bằng không.con lăc sẽ dao động với cơ năng;
đáp án là 111,7mJ giúp em với
Ban đầu :W=1/2mgl[tex]\alpha o^{2}[/tex]
Sau đó chuyển động xuống nhanh dần đều --->gia tốc biểu kiến g'=g-a=7,3
-->W'/W =g'/g -->W'=W.g'/g= 111,7mJ


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:27:30 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Một con lắc đơn trong thang ,máy đứng yên có E=150mJ , g=9,8m/s2 cho thang máy đi xuông nhanh dần đều với a=2.5m/s2 đúng lúc vận tốc con lắc bằng không.con lăc sẽ dao động với cơ năng;
đáp án là 111,7mJ giúp em với
Ban đầu :W=1/2mgl[tex]\alpha o^{2}[/tex]
Sau đó chuyển động xuống nhanh dần đều --->gia tốc biểu kiến g'=g-a=7,3
-->W'/W =g'/g -->W'=W.g'/g= 111,7mJ

hay thanks