Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 10:01:02 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9185Tiêu đề: thắc mắc Lý thuyết về dao động
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 10:01:02 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Giá trị trung bình của động năng và thế năng của dao động điều hòa trong một chu kì dao động là ????


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc Lý thuyết về dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:54:07 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Giá trị trung bình của động năng và thế năng của dao động điều hòa trong một chu kì dao động là ????

Biểu thức động năng : [tex]E_{d} = E_{0} sin^{2}(\omega t + \varphi ) = \frac{E_{0}}{2} - \frac{E_{0}}{2}cos(2\omega t + 2\varphi )[/tex]


Trung bình trong một chu kì của số hạng 2 bằng 0 , nên giá trị trung bình của động năng : [tex]\bar{E_{d}} = \frac{E_{0}}{2}[/tex]

Từ đó suy ra giá trị trung bình của thế năng [tex]\bar{E_{t}} = \frac{E_{0}}{2}[/tex]

* Ta có thể suy ra kết quả nhanh hơn bằng lập luận sau : động năng  và thế năng biến đổi tuần hoàn cùng biên độ và tần số nên giá trị trung bình của chúng phải bằng nhau. Mà giá trị trung bình của tổng hai đại lượng này là [tex]E_{0}[/tex] nên giá trị trung bình của mỗi đại lượng là [tex]\frac{E_{0}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc Lý thuyết về dao động
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 03:26:13 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
ah em đã hiểu thank thầy đã giúp đỡ